An operated case of locally advanced thymic atypical carcinoid in anterior mediastinum: a case report

Kai Zhang, Huiguo Chen, Yonghui Wu, Xiaojun Li, Jian Zhang, Lijia Gu, Weibin Wu