Extrapancreatic solid pseudopapillary neoplasm: report of a unique case of primary posterior mediastinum origin and review of the literature

Dong-Liang Lin, Hong Li, Tian-Jiao Jiang, Jie Wu, Han Zhao, Sha-Sha Hu, Yu-Jun Li