Vol 6, No 5 (October 2017): Translational Cancer Research

Original Article

Circulating tumor DNA detection in advanced non-small cell lung cancer patients
Zhi-Wei Guo, Min Li, Ji-Qiang Li, Chun-Lian Zhou, Xiang-Ming Zhai, Ming Li, Ying-Song Wu, Xue-Xi Yang
Common SEP15 polymorphisms and susceptibility to cancer: a systematic review and meta-analysis
Qiao-Chao Chen, Xiang-Li Ding, Shao-Fang Zhu, Lei Su, Dong-Mei Cai, Long Chen, Wen He
Preliminary study of the treatment effect of apatinib mesylate upon malignant ascites and its safety
Changmin Liu, Shaoshui Chen, Ping Wang, Dianzhong Geng, Weiming Zhang, Jing Yang, Judong Luo, Fangling Ning
Magnolol inhibits tumor cell growth in human pancreatic cancer cell
Yan Zhou, Ping Wen, Xian- Jing Yu, Luo Zuo, Ruixue Wang, Xing Liao, La- Mei Li, Long Gao, Xiao- An Li
SU6668 inhibits the proliferation and motility of colorectal cancer cells by inducing cycle arrest, and promotes their apoptosis
Jianyong Yu, Li Li, Chengsuo Huang
Centromere protein F (CENPF) is upregulated and related to tumor differentiation in laryngeal squamous cell carcinoma
Wei Chen, Qianbo Cui, Qiong Zhang, Zhefei Zou, Suguang Sun, Kun Yuan
Intensity-modulated radiotherapy, volume-modulated arc therapy and helical tomotherapy for locally advanced nasopharyngeal carcinoma: a dosimetric comparison
Wen Chen, Xiaoyu Yang, Nian Jiang, Zijian Zhang, Jidong Hong, Yuxiang He, Junli Luo, Ying Liang, Rui Wei
Reproducibility of radiomic features with GrowCut and GraphCut semiautomatic tumor segmentation in hepatocellular carcinoma
Qingtao Qiu, Jinghao Duan, Guanzhong Gong, Yukun Lu, Dengwang Li, Jie Lu, Yong Yin
Retrospectively analysis of the pathology and prognosis of 131 cases of adenocarcinoma of the esophagogastric junction (Siewert type II/III)
Zifeng Yang, Junjiang Wang, Deqing Wu, Jiabin Zheng, Yong Li
Downregulation of ZFX is associated with inhibition of prostate cancer progression by baicalein
Wenhui Zhu, Jimeng Hu, Mengbo Hu, Haowen Jiang
Predictive clinicopathological characteristics affecting sentinel lymph node metastasis in early breast cancer patients
Feng Mao, Ru Yao, Li Peng, Jia-Lin Zhao, Zhi-Yong Liang, Qiang Sun
A study of EGFR wild-type non-small cell lung cancer ALK genetic mutation
Shoufeng Wang, Naiquan Mao, Chuantian Zuo, Hong Pan, Tong Xie, Yaoyuan Huang, Qi Pan, Junwei Wu

Review Article

Research progress on DNA methylation in hepatocellular carcinoma
Yongchang Zheng, Xin Wang, Feihu Xie, Zhaoqi Gu, Li He, Shunda Du, Haitao Zhao, Yiyao Xu, Xin Lu, Yilei Mao, Xinting Sang, Haifeng Xu, Tianyi Chi
Management of pancreatic cancer in China: the Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital experience
Tiansuo Zhao, Chuntao Gao, He Ren, Jihui Hao