Vol 6, No 6 (December 2017): Translational Cancer Research

Preface on Focused Issue on Translational Imaging in Cancer Patient Care1

Preface to 2017 focused issue: Translational Imaging in Cancer Patient Care
Yì-Xiáng J. Wáng, Yong Wang

Original Article on Translational Imaging in Cancer Patient Care1

Diffusion kurtosis imaging in assessment of gastric cancer aggressiveness
Changfeng Ji, Yujuan Zhang, Huanghuang Zheng, Ling Chen, Wenxian Guan, Tingting Guo, Qinglei Zhang, Song Liu, Jian He, Zhengyang Zhou
HIF-1α and VEGF levels for monitoring hepatocellular carcinoma treatment response to transcatheter arterial chemoembolization
Kang Liu, Lin Yang, Xiao-Ming Zhang, Yi Zhou, Tao Zhu, Nan-Dong Miao, Yong-Jun Ren, Hao Xu, Xu-Li Min, Juan Peng, Ke Yang, Shi Yang
A pilot study on correlations between preoperative intravoxel incoherent motion MR imaging and postoperative histopathological features of rectal cancers
Chenchen Yan, Xia Pan, Gang Chen, Wei Ge, Song Liu, Ming Li, Ling Nie, Jian He, Zhengyang Zhou
Changes of tryptase in patients with hepatocellular carcinoma after transarterial chemoembolization
Xu-Li Min, Lin Yang, Xiao-Ming Zhang, Yi Zhou, Nan-Dong Miao, Yong-Jun Ren, Hao Xu, Kang Liu, Juan Peng, Ke Yang
Quantitative assessment of liver fibrosis and its stage in a rabbit model by using intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging at a 3T magnetic resonance system
Fan Chen, Jian-Qiong Yang, Xiao-Ming Zhang, Rui Li, Tian-Wu Chen, Yan-Li Chen, Yu Jiang, Lan Wu
Quantification of solid hypo-echoic thyroid nodule enhancement with contrast-enhanced ultrasound
Xuehong Diao, Jia Zhan, Lin Chen, Yue Chen, Yingchun Liu
The value of pre- and post-contrast-enhanced ultrasound in evaluation of malignant potential of gastrointestinal stromal tumors
Ning-Yi Cui, Rui Zhang, Xiao-Li Feng, Shuang-Mei Zou, Li-Shuang Gu, Xuan-Tong Gong, Jie Han, Yong Wang, Ke Lv
Trans-abdominal ultrasound features of the newly named intraductal papillary neoplasm of the bile duct
Xian-Shui Fu, Meng-Na He, Yan-Xiao Chang, Jing Zhang, Ke Lv, Hua-Bin Zhang, Li Tan, Yu- Xin Jiang
Clinical efficacy of intravenous chemotherapy alone versus intravenous combined with intraperitoneal chemotherapy for newly diagnosed gastric cancer with malignant ascites
Suyun Zhang, Rui Feng, Tao Jiang, Xinli Wang, Zhangchi Pan, Ling Li, Shu Zhang, Qiang Chen, Sheng Yang
Adrenal venous sampling as used in a patient with primary pigmented nodular adrenocortical disease
Xiaoxin Peng, Yintao Yu, Yi Ding, Fang Yang, Xiangshu Chen, Cheng Chang
Abdominal CT protocol’s influence on postoperative follow-up of lesions detection associated with gastrointestinal tumours
Jing-Feng Zhang, Chuan-Gen Guo, Jin-Sheng Liao, Qi-Dong Wang, Bai-Shu Zhong, Jian-Hua Yan
Intravoxel incoherent motion magnetic resonance imaging in assessing histopathological features of gastric cancers: initial findings
Changfeng Ji, Ling Chen, Wenxian Guan, Tingting Guo, Qinglei Zhang, Song Liu, Jian He, Zhengyang Zhou
Clinicopathological and theranostic analysis of 82 breast cancer patients older than 80 years
Qing Lv, Dong Meng, Chunlei Sun, Linfang Jin, Chungen Xing

Case Report on Focused Issue on Translational Imaging in Cancer Patient Care1

Herpes simplex encephalitis during radiation therapy in a patient with nasopharyngeal carcinoma
Feng Zhao, Luyi Bu, Wenbao Zhang, Guorong Yao, Xiaokai Yu, Xinke Li, Fang Wang, Xue Jiang, Zhongjie Lu, Senxiang Yan
Magnetic susceptibility artefact on MRI mimicking lymphadenopathy: description of a nasopharyngeal carcinoma patient
Feng Zhao, Xiaokai Yu, Jiayan Shen, Xinke Li, Guorong Yao, Xiaoli Sun, Fang Wang, Hua Zhou, Zhongjie Lu, Senxiang Yan

Original Article

Frequencies of actionable mutations and survival in variants of invasive adenocarcinoma of lung
Zhengbo Song, Tangfeng Lv, Yiping Zhang, Yong Song
miRNA-451 inhibits proliferation and motility of the gastric cancer SGC-7901 cell line via targeting AKT-mediated signal pathway
Biao Chen, Jun-Jian Deng, Wei Ge, Yong-Fa Zheng, De-Dong Cao, Ximing Xu
Integrated formulas to forecast prostate cancer: the parameters of influencing the prostate specific antigen level as an adjunct to prostate specific antigen and multi-parametric MRI to predict prostate cancer before biopsy
Hui Wang, Sheng Tai, Li Zhang, Chaozhao Liang
The tumor-draining lymph nodes are immunosuppressed in patients with hepatocellular carcinoma
Ze-Yu Shuang, Yi-Ze Mao, Yong-Cheng Liu, Guo-He Lin, Jun-Cheng Wang, Jun Wang, Sheng-Ping Li
Diagnostic application of lipidomics fingerprints to bladder carcinoma
Gabriele Cruciani, Roberto Maria Pellegrino, Alessandra Di Veroli, Samuela Cataldi, Daniela Marocco, Elisabetta Costantini, Angelo Sidoni, Mariapia Viola-Magni
Preliminary study on the role of serum PECAM-1 in metastatic breast cancer
Lin-Feng Zheng, Pei Chen, Zeng Wang, Xiao-Jia Wang, Lei Lei
A concise review of current guidelines for the clinical management of hepatocellular carcinoma in Asia
Haowen Tang, Yong Huang, Weidong Duan, Chuan Li, Xuan Meng, Jiahong Dong
Evaluation of clinical efficacy after combinational treatment of esophageal cancer using target artery perfusion of verapamil and chemotherapy
Yabei Liu, Liting Qian, Kelong Ma, Tengyue Zhang, Gaofei Fan, Yang Wu, Tian Li, Pingsheng Fan, Zhaoshen Li
Study the effect of CTSD interaction proteins in invasion and metastasis of nasopharyngeal carcinoma
Weiguo Huang, Yafei Wang, Guqing Zeng, Yufang Yin, Chenjie Ouyang, Yunlian Tang, Yu Li, Gebo Wen, Ailan Cheng
Microarray analysis reveals altered expression of multiple circular RNAs in the pathogenesis of esophageal squamous cell carcinoma
Hao Chen, Bin Zheng, Lin Huang, Wei Zheng, Chun Chen
siRNA-mediated silencing of FOXQ1 expression inhibits cell proliferation and induces apoptosis in human osteosarcoma cells
Hao Wu, Liming Xia
Alteration of non-coding RNAs expression pattern in metastasis process of esophageal squamous cell carcinoma
Shenglan Meng, Jingge Zhang, Longyong Mei, Fuqiang Dai, Zheng Ma
Fractal structure in the volumetric contrast enhancement of malignant gliomas as a marker of oxidative metabolic pathway gene expression
Kai J. Miller, Sharon Berendsen, Tatjana Seute, Kristen Yeom, Melanie H. Gephardt, Gerald A. Grant, Pierre A. Robe
Acute hypoxia induces apoptosis in serum-deprived prostate cancer LNCaP cells
Weiyong Liu, Yunkai Zhu, Jun Jiang, Xuechao Jiang, Yaqing Chen
FL118, a novel anticancer compound, inhibits proliferation and migration of ovarian cancer cells via up-regulation of cytoglobin in vivo and in vitro
Hongqin Zhao, Dong Wang, Zhihong Yang, Lixia Ji, Zhantao Liu, Yuecheng Yang, Qingxia Ma, Xuezhu Lin, Guohui Jiang
Inhibition of ERK signaling potentiates the anti-tumor activity of FL118 on hepatocellular carcinoma cells
Qingxia Ma, Dong Wang, Heng Zhang, Zhihong Yang, Yuecheng Yang, Lixia Ji, Zhantao Liu, Hongqin Zhao, Guohui Jiang
Autophagy blockade enhances the anti-cancer effect of Romidepsin in gastric cancer
Wei-Jian Sun, Bin He, Beng Yang, Wen-Di Hu, Jian Wu, Shu-Sen Zheng
Wip1−/− ameliorates hepatic ischemia/reperfusion injury via PI3K/ Akt activation
Huayu Yang, Chang Li, Wei Huang, Wei Guo, Jingrong Cui, Xinting Sang, Yilei Mao
Expression and significance of EMMPRIN, MMP-9 and TIMP-1 in non-small cell lung carcinoma tissues of Guangxi Province, China
Yongyong Wang, Lei Dai, Mingwu Chen, Lei Xian, Jianji Guo, Nuo Yang
Characteristics and treatment of patients with neuroendocrine carcinoma of the gastroesophageal junction: an analysis of 13 cases
Yingzhi Qin, Chao Guo, Xiaoyan Chang, Yeye Chen, Lei Liu, Jieshi Zhang, Cheng Huang, Zhijun Han, Dongjie Ma, Hongsheng Liu
Serum cytokeratin-18 is a non-invasive biomarker for evaluating disease severity in patients with liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma
Huayu Yang, Lejia Sun, Langqing Sheng, Xiaowei Wang, Haifeng Xu, Shunda Du, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Yilei Mao

Review Article

Surgical management of colorectal cancer: the Fudan University Shanghai Cancer Center experience
Yuchen Wu, Fangqi Liu, Guoxiang Cai, Minghe Wang, Hongtu Zheng, Lu Wang, Xinxiang Li, Sanjun Cai, Ye Xu

Disclosure:

1. The series “Translational Imaging in Cancer Patient Care” was commissioned by the editorial office, Translational Cancer Research without any sponsorship or funding. Yì-Xiáng J. Wáng and Yong Wang served as the unpaid Guest Editors for the series.