Vol 7, No 1 (February 2018): Translational Cancer Research

Original Article

Transketolase contributes to hepatocellular carcinoma migration, invasion, angiogenesis, and tumorigenesis
Yanxin Li, Guosheng Tan, Shiqiu Xiong, Bing Zhang, Wei Chen, Jianyong Yang, Heping Li
Telomerase reverse transcriptase promoter region mutations and the clinical characteristics of pulmonary neuroendocrine tumors
Chenghui Li, Zhiming Jiang, Qiaoyuan Cheng, Hongyang Lu
Identification of potential gene and microRNA biomarkers for colon cancer by an integrated bioinformatical approach
Qingxia Ma, Jingyi Song, Zhen Chen, Lei Li, Bin Wang, Ningning He
Neutrophil to lymphocyte ratio but not ring enhancement could predict treatment response and new lesion occurrence in patients with hepatocellular carcinoma by drug eluting beads transarterial chemoembolization
Shihong Ying, Xianyong Zhou, Shaolin Gong, Zhiyi Peng
Radiotherapy and radiochemotherapy increase serum levels of pro-inflammatory interleukin-6 and C-reactive protein in patients with head and neck cancers
Dorota Kiprian, Bozena Czarkowska-Paczek, Aleksandra Wyczalkowska-Tomasik, Malgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Leszek Paczek
Clinical efficacies of gemcitabine combined with docetaxel single or plus bevacizumab as second-line therapy for malignant pleural mesothelioma
Chengzhi Zhou, Yinyin Qin, Dehua Zhang, Zhanhong Xie, Xinqing Lin, Jiexia Zhang, Shiyue Li, Rongchang Chen, Nanshan Zhong
Head-to-head comparison of serum and urine cytokeratin-19 fragments (CYFRA 21–1) for bladder cancer diagnosis
Fengwen Fu, Fanchun Zeng, Zhongyi Sun, Fengshuo Jin
Docetaxel-polymeric nanoparticle enhances radiotherapeutic efficacy in human pancreatic cancer
Jin Park, Seok Soon Park, Kyoung Jin Lee, Eun Jin Ju, Seol Hwa Shin, Eun Jeong Ko, Sa-Won Lee, Min Hyo Seo, Jung Shin Lee, Si Yeol Song, Seong-Yun Jeong, Eun Kyung Choi
Cysteinylglycine for potential diagnosis of extrahepatic cholangiocarcinoma using a novel metabolomic approach
Longjiu Cui, Xiaoqing Jiang, Liang Zhao, Yuanzhuo Chen, Zhangjun Cheng, Jiehua Li, Weifeng Tan, Alex F. Chen
Expression of the desmosome-related molecule periplakin is associated with advanced stage and poor prognosis of esophageal squamous cell carcinoma
Kazuhiko Yamada, Teruki Hagiwara, Fumika Inazuka, Takuhito Sezaki, Toru Igari, Chizu Yokoi, Kyoko Nohara, Satoshi Yamashita, Taeko Dohi, Yuki I. Kawamura
Prognostic significance of neutrophil-lymphocyte ratio in multiple myeloma patients
Huaqin Zuo, Lili Zhai, Xu Liu, Hongmin Gao, Peipei Xu
Effects of GLS1 on the epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo
Yajuan Cao, Binghua Li, Xianbiao Shi, Hongyan Wu, Chen Yan, Ouyang Luo, Decai Yu, Yitao Ding
Prognostic value of NF-κB interacting long non-coding RNA expression in lung adenocarcinoma and lung squamous cell cancer: a study based on the cancer genome atlas datasets
Bohua Fu, Yuzhu Xu, Yi Wang, Huilong Chen, Zhenli Huang, Yinan Hu, Lei Zhang, Guorao Wu, Juan Liu, Yanhan Deng, Yong Mou, Qi Wang, Xuefei Qi, Yu Tao
Prognostic value of miRNA-181a in human colorectal cancer evaluated by in situ hybridization
Shu Lin, Lin Zhao, Xinyue Song, Jing Zhang, Yan Wang, Longyang Jiang, Lifeng Yu, Jia Bi, Minjie Wei
Vitamin D receptor and cyclooxygenase-2 expression in uterine leiomyoma tissues and their correlation
Fujun Liu, Xiao Zhang, Keqin Yan, Jing Liang, Lin Deng, Dingqing Feng, Bin Ling
Enhanced antitumor effect via combination of triptolide with 5-fluorouracil in pancreatic cancer
Wei Wang, Qingling Wang, Linpei Wang, Xinfeng Li, Dexin Liu
Defining the individual internal gross tumor volume of hepatocellular carcinoma using 4DCT and T2-weighted MRI images by deformable registration
Fujing Huang, Changsheng Ma, Ruozheng Wang, Guanzhong Gong, Dongping Shang, Yong Yin
MiR-875-5p inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation and migration by repressing astrocyte elevated gene-1 (AEG-1) expression
Caixia Hu, Shichang Cui, Jiasheng Zheng, Tian Yin, Junsheng Lv, Jiang Long, Wenwen Zhang, Xun Wang, Shoupeng Sheng, Honghai Zhang, Yu Sun, Hongguang Wang, Cong Li
The relative biological effectiveness of proton and carbon ion beams in photon-sensitive and resistant nasopharyngeal cancer cells
Cihang Bao, Yun Sun, Yuanli Dong, Ziyu Le, Lien-Chun Lin, Lin Kong, Jiade J. Lu
A novel scoring system to predict ascites development post hepatectomy for BCLC stage B hepatocellular carcinoma
Hong-Gang Qian, Li-Ying Wu, Cheng-Peng Li, Ang Lv, Jian-Hui Wu, Bo-Nan Liu, Xiu-Yun Tian, Wei Xu, Chun-Yi Hao
An investigative study of factors affecting breast cancer patients’ preference of extended endocrine therapy
Feng Mao, Yan-Na Zhang, Jia-Lin Zhao, Qiang Sun

Review Article

Prophylaxis and treatment of venous thromboembolism in cancer patients: a systemic review and critical appraisal of clinical practice guidelines
Qinchang Chen, Qingui Chen, Xixia Lin, Lingling Li, Yonghui Li, Zhenluan Tian, Wei Liu, Kai Huang
Potential biomarkers to evaluate therapeutic response in advanced pancreatic cancer
Chao Yang, Guopei Luo, He Cheng, Yu Lu, Kaizhou Jin, Zhengshi Wang, Chen Liu, Xianjun Yu