Vol 8, No 8 (December 2019): Translational Cancer Research

Original Article

Clinical significance of serum tumor markers for advanced gastric cancer with the first-line chemotherapy
Zhiwei Sun, Jun Jia, Feng Du, Ying Yang, Chuanling Liu, Yanjie Xiao, Jing Yu, Xiaodong Zhang
Down-regulated hsa_circ_0067934 facilitated the progression of gastric cancer by sponging hsa-mir-4705 to downgrade the expression of BMPR1B
Shen-Nan He, Shi-Hua Guan, Meng-Yao Wu, Wei Li, Meng-Dan Xu, Min Tao
Reduced RANBP9 expression is associated with poor prognosis in colorectal cancer patients
Guangbin Wu, Ji Li, Chunzhi Qin
MicroRNA-200c affects bladder cancer angiogenesis by regulating the Akt2/mTOR/HIF-1 axis
Shui-Qing Wu, Hai-Qing He, Ye Kang, Ran Xu, Lei Zhang, Xiao-Kun Zhao, Xuan Zhu
ADAMTS-1 inhibits angiogenesis via the PI3K/Akt-eNOS-VEGF pathway in lung cancer cells
Bu Wang, Shuo Chen, Jian-Qing Zhao, Bao-Li Xiang, Xin Gu, Fang Zou, Zhi-Hua Zhang
Analysis of volatile organic compounds released from SW480 colorectal cancer cells and the blood of tumor-bearing mice
Desheng Liu, Linlin Ji, Mingjuan Li, Dandan Li, Lei Guo, Maomao Nie, Dongchun Wang, Yang Lv, Yang Bai, Miao Liu, Guiyue Wang, Yuhang Li, Pulin Yu, Enyou Li, Changsong Wang
Predictive value of preoperative weight loss on survival of elderly patients undergoing surgery for esophageal squamous cell carcinoma
Hanlu Zhang, Yushang Yang, Qixin Shang, Xiaoyang Li, Wenping Wang, Yang Hu, Yong Yuan, Yun Wang, Long-Qi Chen
HDAC6 inhibitor WT161 induces apoptosis in retinoblastoma cells and synergistically interacts with cisplatin
Jun Sun, Xia Qian, Feifei Zhang, Xiaofeng Tang, Cheng Ju, Renfeng Liu, Ruihao Zhou, Zhiping Zhang, Xiao-Bin Lv, Changhua Zhang, Guofu Huang
LncRNA CASC9 regulates cell proliferation, apoptosis and cell cycle via sponging miR-145-5p in colon cancer cells
Guangyuan Sun, Fei Guo, Xueliang Wu, Lei Han, Jun Xue
The application of methylene blue coloration technique in axillary lymph node dissection of breast cancer
Jieya Zou, Xiaoqi Wang, Zhuangqing Yang, Xiaojuan Yang, Chang’an Wang, Lifei Sun, Wenhuan Wang, Yue Wang, Jianyun Nie
miR-203a-3p regulates the cellular processes of esophageal cancer cells via targeting CtBP2
Maorong Jiang, Hui Shi, Yunzhao Xu, Wen Bai, Peiwen Wang, Qianqian Ju
Noninvasive circulating tumor cell and urine cellular XPC (rs2228001, A2815C) and XRCC1 (rs25487, G1196A) polymorphism detection as an effective screening panel for genitourinary system cancers
Cen Wu, Cheng Xu, Guaxiu Wang, Dahu Zhang, Xiaoyu Zhao
Association between Chlamydia pneumoniae infection and lung cancer: a meta-analysis
Chunxi Wang, Naxin Zhang, Liang Gao
Selective lymph node dissection for clinical T1 stage non-small cell lung cancer
Jin-Long Zhao, Hong-Wei Guo, Peng Yang, Da-Zhi Jiang, Hui Tian
Identification of key protein-coding genes in lung adenocarcinomas based on bioinformatic analysis
Ruixue Yao, Xiaoming Chen, Luyao Wang, Yuanyong Wang, Shaoli Chi, Na Li, Xuejun Tian, Nan Li, Jia Liu
Plasma enhance drug sensitivity to bortezomib by inhibition of cyp1a1 in myeloma cells
Dehui Xu, Qingjie Cui, Yujing Xu, Zeyu Chen, Wenjie Xia, Yanjie Yang, Dingxin Liu
An improved method to build lung cancer PDX models by surgical resection samples and its association with B7-H3 expression
Yuxuan Wang, Biao Zhang, Haitao Huang, Tingjing Wang
Effect of icotinib on advanced lung adenocarcinoma patients with sensitive EGFR mutation detected in ctDNA by ddPCR
Hua-Fei Chen, Lei Lei, Li-Xin Wu, Xiao-Feng Li, Qu-Xia Zhang, Wei-Wei Pan, Yong-Hua Min, You-Cai Zhu, Kai-Qi Du, Min Wang, Wen-Xian Wang, Chun-Wei Xu
Utilization of combined PD-L1 expression and neutrophil-to-lymphocyte ratio prior to surgery as a prognostic factor in non-small cell lung cancer with brain metastasis
Lei Xia, Hu Huang, He Xiao, Dong Wang, Zhenzhou Yang
Dosimetric comparison of dose accumulation between rigid registration and deformation registration in intensity-modulated radiation therapy for large volume non-small cell lung cancer
Jianxin Ren, Guanzhong Gong, Xinsen Yao, Yong Yin
Study of the dose-volume parameters variation in tumor target volumes and organs at risk during nasopharyngeal carcinoma radiotherapy applying deformation registration
Xinsen Yao, Guanzhong Gong, Guoping Zuo, Jianxin Ren, Ming Su, Yong Yin
Study on the differences of opinions and choices of high-risk breast cancer populations in China before and after genetic testing
Xiaolin Cheng, Zhangyuan Gu, Xiaoyin Sun, Zhigang Zhuang
Girdin knockdown promotes apoptosis in colorectal cancer via miR-29c-3p/Girdin axis
Junjiang Wang, Xiaowu Li, Yong Li, Xueqing Yao