Vol 9, No 4 (April 2020): Translational Cancer Research

Original Article

Microbiome characteristics and Bifidobacterium longum in colorectal cancer patients pre- and post-chemotherapy
Jun Li, Ruixue Chu, Changzheng Wang, Ying Li, Benyan Wu, Jun Wan
Clinical significance of serum cystatin C in early evaluation of renal impairment caused by chemotherapy in elderly patients
Wen-Hui Li, Xue-Jun Yu, Qiu-Ju Lin, Xin Cheng
Overexpression of COX-2 and clinicopathological features of gastric cancer: a meta-analysis
Zhili Hu, Yangzhi Hu, Haiping Jiang
Transurethral en bloc resection with monopolar current for non-muscle invasive bladder cancer based on TNM system
Yongjun Yang, Chao Liu, Xiaofeng Yang, Dongwen Wang
Progesterone receptor inhibits the proliferation and invasion of endometrial cancer cells by up regulating Krüppel-like factor 9
Xiaofang Yan, Huilin Zhang, Jieqi Ke, Yongli Zhang, Chenyun Dai, Mei Zhu, Feizhou Jiang, Hongdi Zhu, Ling Zhang, Xin Zuo, Weiling Li, Xiufeng Yin, Xiaoping Wan
Exome sequencing identified six copy number variations as a prediction model for recurrence of primary prostate cancers with distinctive prognosis
Jie Liu, Jiajun Yan, Ruifang Mao, Guoping Ren, Xiaoyan Liu, Yanling Zhang, Jili Wang, Yan Wang, Meiling Li, Qingchong Qiu, Lin Wang, Guanfeng Liu, Shanshan Jin, Liang Ma, Yingying Ma, Na Zhao, Hongwei Zhang, Biaoyang Lin
LAMP1 is more sensitive than LAMP2 in predicting prognosis of esophageal squamous cell carcinoma
Lei Li, Yingze Xu, Wei Wang, Guoan Zhang, Ming Ma, Jian Huang
Analysis of factors related to N2- or N3-stage breast cancer associated with 1–2 positive sentinel lymph nodes in Chinese patients
Ming Luo, Huiming Yuan, Cheng Long, Ka Su, Fu Li, Jian Zeng
A retrospective study comparing D1 limited lymph node dissection and D2 extended lymph node dissection for N3 gastric cancer
Xing Luo, Ming-Xiu Zhou, Wei Tian, Ming Zeng, Jian-Ling Xia, Gao-Ping Zhao, Hong-Lin Hu, Xin-Bao Hao, Liang-Fu Han, Hao Liu, Yang-Ke He, Xue-Qiang Zhu, Liang Liang, Min Wei, Li-Li Deng
The effect of metastasis patterns on survival in male patients with different breast cancer subtypes: results from the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database
Wei Zhou, Shi-Pei Wang, Wen Zeng, Si-Chao Chen, Yi-Hui Huang, Ling Zhou, Min Wang, Wei Wei, Chao Zhang, Ze-Ming Liu, Liang Guo
“Prostate management” under MRI-guidance: 7 years of improvements
Thibault Tricard, Julien Garnon, Roberto Luigi Cazzato, Intisar Al Hashimi, Afshin Gangi, Hervé Lang
Long term results of different radiotherapy techniques and fractions for esophageal squamous cell carcinoma
Jiaying Deng, Yi Xia, Yun Chen, Qi Liu, Weiwei Chen, Kuaile Zhao
Do statins improve the survival time after esophagectomy? —a propensity score matching study
Yanli Chen, Feng Li, Kai Wu, Jia Zhao, Yang Yang, Yu Qi, Xiangnan Li, Song Zhao
The prognostic roles of red blood cell-associated indicators in patients with resectable gastric cancers
Meng-Ting Cui, Zhan-Wen Liang, Yi-Zhang Sun, Jing Wu, Hong Lu, Wen-Jie Wang, Meng-Dan Xu, Min Jiang, Wei Li, Jun Qian, Wei-Ming Duan
Screening key lncRNAs and mRNAs for left-sided and right-sided colon adenocarcinoma based on lncRNA-mRNA functional synergistic network
Likun Yang, Junhong Ma, Lin Li, Shimin Yang, Changlin Zou, Xiangyang Yu
Nomograms to predict overall and cancer-specific survival in patients with penile cancer
Wenbo Xu, Feng Qi, Yi Liu, Lizhuan Zheng, Zhengjun Kang
B4GALNT1 enhances cell proliferation and growth in oral squamous cell carcinoma via p38 and JNK MAPK pathway
Shaohong Jing, Zhaoming Deng, Lizhong Liang, Jun Liang
Ultrasound-guided secondary radiofrequency ablation combined with chemotherapy in gastric cancer with recurrent liver metastasis
Xiaoxiang Fan, Yan Zhang, Meiwu Zhang, Dafeng Mao, Haitao Jiang
Glassy cell carcinoma of cervix: an analysis for 20 cases and literatures review
Qingxuan Wang, Yuanjing Hu, Ya He, Tian Wang, Pratima Ghimire
GLUT1/3/4 as novel biomarkers for the prognosis of human breast cancer
Kai Zeng, Gaoda Ju, Hao Wang, Jiangsheng Huang
Increased serum level of interleukin-6 correlates with negative prognostic factors in extranodal NK/T-cell lymphoma
Changqian Bao, De Zhou, Lixia Zhu, Wenbin Qian, Xiujin Ye
Data independent acquisition-mass spectrometry (DIA-MS)-based comprehensive profiling of bone metastatic cancers revealed molecular fingerprints to assist clinical classifications for bone metastasis of unknown primary (BMUP)
Xin Ku, Chunlin Cai, Yan Xu, Su Chen, Zhenhua Zhou, Jianru Xiao, Wei Yan
Development and validation of a nomogram to predict survival in patients with metastatic testicular germ cell tumors
Dong-Dong Yu, Dong Hui, Wei-Kang Chen, Yun-Bei Xiao, Zhi-Gang Wu, Qin-Quan Wang, Chao-Feng Zhou, Zhi-Xia Chen, Cheng-Di Li, Jian Cai
Low expression of citron kinase is associated with poor patient outcomes in hepatocellular carcinoma
Huan-Qing Zhang, Hui-Ju Wang, Xiang-Lei He, Guo-Qing Ru, Shu-Shu Song, Hong-Ying Pan, Cheng-Wu Zhang, Xiao-Zhou Mou, Zhi-Ming Hu
The association between genomic variations and histological grade in hepatocellular carcinoma
Jun Liu, Guangbing Li, Yuan Guo, Ning Fan, Yunjin Zang
Dynamic monitoring of serum soluble programmed cell death ligand 1 as a response predictor to chemotherapy in metastatic or recurrent gastrointestinal cancer
Jin Sun, Miao-Zhen Qiu, Ting Mei, Yuan Gao, Boyang Chang, Yuxin Zhang, Feng-Hua Wang, Su Li
MAFA-AS1, a long non-coding RNA, predicts for poor survival of hepatocellular carcinoma
Yuting Zhan, Xin-Yuan Guan, Yan Li
Prognostic significance of serum carcinoembryonic antigen and squamous cell carcinoma antigen in patients with esophageal squamous cell carcinoma undergoing radical esophagectomy
Jia Hu, Pengpeng Kuang, Dongni Chen, Youfang Chen, Zhesheng Wen
High programmed death-ligand 1 expression is a poor prognostic indicator for esophageal squamous cell carcinoma and is correlated with two-field lymph node metastasis
Mingqiang Liang, Fengqiang Yu, Weidong Wu, Hao Chen, Bin Zheng, Wei Zheng, Yong Zhu, Chun Chen
Denosumab inhibits MCF-7 cell line-induced spontaneous osteoclastogenesis via the RANKL/MALAT1/miR-124 axis
Qi Feng, Donglai Wang, Jiangang Feng, Peng Guo, Cuizhi Geng
Incidence, treatment, and survival analysis in mediastinal malignant teratoma population
Rujuan Wang, Hao Li, Jie Jiang, Guoxing Xu
Establishment of surface marker expression profiles for colorectal cancer stem cells under different conditions
Gwo-Che Huang, Chen-Ying Su, You-Cheng Chang, Yu-Jen Chen, Hsu-Wei Fang
Relationships of hepatitis B virus infection with clinicopathological features in breast cancer and survival outcomes in central China
Dongcheng Gao, Junlong Song, Chuang Chen, Shan Zhu, Zhong Wang, Shengrong Sun
Prognosis value of liver stiffness measurements by 2D-SWE in primary HBV-positive hepatocellular carcinoma following radiofrequency ablation
Xinxin Xie, Yongqiang Yu
Construction of differentially expressed Her-2 related lncRNA-mRNA-miRNA ceRNA network in Her-2 positive breast cancer
Xiaochen Jia, Wenjing Meng, Lu Zhang, Yongsheng Jia, Yehui Shi, Zhongsheng Tong
Bone metabolism in Chinese patients after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass
Chen Wang, Hongwei Zhang, Ting Xu, Jian Zou, Jin Chen, Pin Zhang, Zhongmin Shi, Jianzhong Di
Spred-3 mutation and Ras/Raf/MAPK activation confer acquired resistance to EGFR tyrosine kinase inhibitor in an EGFR mutated NSCLC cell line
Zhiyong He, Fusheng Gong, Jinrong Liao, Qiang Wang, Ying Su, Chao Chen, Jinghui Lin, Ren-Jang Lin
Mortality from heart disease following radiotherapy in esophageal carcinoma: a retrospective cohort study in US SEER cancer registry
Huamin Zhai, Ya Huang, Ling Li, Xizhi Zhang, Jie Yao
Prognosis of stage III cervical cancer: a two-way outcome study
Huihui Zhou, Qi Li, Chunyan Xu, Hong Liang, Yanan Wang, Yani Duan, Min Song, Yaoxian Wang, Hong Jin, Tong Wang
Exosomal miR-29b from cancer-associated fibroblasts inhibits the migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells
Xingchao Liu, Hailian Wang, Mei Yang, Yifu Hou, Yunfei Chen, Ping Bie
MAP kinase-interacting kinase 1 (MNK1) plays as a tumor suppressor in bladder cancer
Zhuangfei Chen, Kanghua Xiao, Hao Zhang, Cundong Liu, Jiankun Yang, Haitao Liang, Zhijun Lin, Zike Qin, Mingkun Chen, Yunlin Ye
Candidate genes for predicting the survival of patients with gastric cancer: a study based on The Cancer Genome Atlas (TCGA) database
Xiqiao Liu, Liying Gao, Dongqiong Ni, Chengao Ma, Yuping Lu, Xuan Huang
NLRC5, a valuable marker for the diagnosis and prognostic assessment of hepatocellular carcinoma
Xiu-Wen Zhang, Run-Da Wu, Huan Wang, Fei Hu, Zhong-Qi Mao
Additional treatment prolonged survival of pulmonary artery sarcoma after surgical resection
Liwei Xu, Weishan Lu, Jianqiang Li, Changchun Wang
The utility of histological subtype for predicting survival of lung cancer patients with rheumatoid arthritis
Dong Won Park, Jiin Choi, Sung Jun Chung, Tai Sun Park, Hyun Lee, Ji-Yong Moon, Sang-Heon Kim, Tae-Hyung Kim, Ho Joo Yoon, Jang Won Sohn
Interaction between linc01615 and miR-491-5p regulates the survival and metastasis of colorectal cancer cells
You Xiao, Fan Hu, Mei Li, Li Mo, Chongsi Xu, Xiaoyan Wang, Jing Nie, Lixia Yang, Biao Xie
COPB2 promotes metastasis and inhibits apoptosis of lung adenocarcinoma cells through functioning as a target of miR-216a-3p
Mingxue Wang, Renjie Yu, Xuefeng Ling, Wa Cao, Yunyun Liu, Lei Fang, Jianlin Tong
Effects of Tra2-beta1 on proliferation, apoptosis, and metastasis of hypoxic endometrial carcinoma cell and its correlation with clinicopathological features
Wenhuizi Sun, Dhruba Paudel, Sirui Song, Kewei Chen, Zhanqi Zhao, Lei Chu, Yiqin Ouyang
HAX-1 overexpression in gastric cancer promotes cell proliferation
Shudong Gu, Shu Zhang, Hua Huang, Qingqing Wang, Haowen Fan, Qi Shao, Guoxin Mao, Li Qian
Dendrobium officinalis inhibited tumor growth in non-small cell lung cancer
Chen Pang, Xiuling Zhang, Min Huang, Guangyuan Xie, Shanshan Liu, Xingjiang Ye, Xiliu Zhang
Epidemiology characteristics of ethnic minority colorectal cancer in Yunnan in Southwestern China
Shaoxiang Wan, Qi Tang, Daying Feng, Zaoxiu Hu, Weiqing Shao, Yajuan Chen
The risk of developing acute non-lymphocytic leukemia in women with breast cancer
Zhong Wang, Zhiyu Li, Qi Wu, Si Sun, Juanjuan Li, Dongcheng Gao, Yimin Zhang, Shengrong Sun
Metallothionein 1M (MT1M) inhibits lung adenocarcinoma cell viability, migration, and expression of cell mobility-related proteins through MDM2/p53/MT1M signaling
Wei Xu, Guo-Jun Jiang, Guo-Zhen Shi, Ming-Zhi Chen, Tie-Liang Ma, Yong-Fei Tan
IL-1β secreted by macrophage M2 promotes metastasis of osteosarcoma via NF-κB/miR-181α-5p/RASSF1A/Wnt pathway
Zhi-Peng Han, Dong-Biao Liu, Liu-Qing Wu, Qin Li, Zheng-Guang Wang, Xiao-Fang Zang
Exploring metabolomics biomarkers for evaluating the effectiveness of concurrent radiochemotherapy for cervical cancers
Huihui Zhou, Qi Li, Tong Wang, Hong Liang, Yanan Wang, Yani Duan, Min Song, Yaoxian Wang, Hong Jin
Multiple roles of THY1 in gastric cancer based on data mining
Yun Hu, Dongmei Jin, Yichan Zhou, Ye Cheng, Hongyong Cao, Yong Ma, Wenling Zhang
A nomogram for predicting cancer-specific survival in different age groups for operable gastric cancer: a population-based study
Shuai Guo, Mu-Yan Shang, Zhe Dong, Jun Zhang, Yue Wang, Zhi-Chao Zheng, Yan Zhao
Clinical outcomes of proximal gastrectomy versus total gastrectomy for locally advanced proximal gastric cancer: a propensity score matching analysis
Lulu Zhao, Rui Ling, Fuhai Ma, Hu Ren, Hong Zhou, Tongbo Wang, Yingtai Chen, Shangying Hu, Dongbing Zhao
Associations between polymorphisms in genes of base excision repair pathway and lung cancer risk
Shiqing Liu, Yao Xiao, Chengping Hu, Min Li
Higher T cell immunoglobulin mucin-3 (Tim-3) expression in cervical cancer is associated with a satisfactory prognosis
Yaping Wang, Shujun Zhao, Xinlu Zhang, Hai Zhu, Xiaorong Ji, Yi Jiang, Jie Meng, Hongyu Shi, Xiang Gao, Xiaoan Zhang, Hongyu Li
Evaluation of serum midkine and carcinoembryonic antigen as diagnostic biomarkers for rectal cancer and synchronous metastasis
Liechen Ji, Liqiang Gu, Xipeng Zhang, Juan Wang
Relationships between expression of glucose transporter protein-1 and hypoxia inducible factor-1α, prognosis and 18F-FDG uptake in laryngeal and hypopharyngeal carcinomas
Li-Fang Shen, Shui-Hong Zhou, Qi Yu
MicroRNA-124 and microRNA-378 inhibit the proliferation and invasion of colorectal cancer by upregulating KiSS1
Yan Zheng, Yisu Liu, Yilin Lin, Suyong Lin, Ji Gao, Zhihua Chen, Shaoqin Chen
Secondary malignancies after radiation therapy in prostate cancer survivors: a propensity-score matched competing-risk analysis
Lei Yu, Jun Xu, Zhen Fan, Wenxian Li, Hongqiang Wang, Qiang Li, Shenqian Li
Extracellular ubiquitin inhibits the apoptosis of hepatoma cells via the involvement of macrophages
Jiajing Cai, Xuemeng Qian, Qi Qi, Jia Han, Xinfang Zhu, Qi Zhang, Rong Xia
Comparison of safety and efficacy between total endoscopic resection and conventional open surgery for malignant thyroid tumors: a meta-analysis
Lin-Long Mo, Fan-Lun Meng, Zi-Quan Yang, Ling-Mi Hou, Fang Fang
Pretreatment neutrophil-to-lymphocyte ratio is a predictive biomarker for EGFR TKI-treated patients with advanced EGFR- mutant Non-small cell lung cancer
Cong Xu, Xiaojun Yao, Ting Li, Jue Wang, Bo An, Jing Wang, Xinbing Sui, Elaine Lai-Han Leung, Qibiao Wu
Type 2 diabetes mellitus does not increase the risk of multiple myeloma: a systematic review and meta-analysis
Chenlu Zhang, Yuou Sha, Haiyan Liu, Dan Guo, Yijing Jiang, Lemin Hong, Lili Shi, Hongming Huang
Clinical management of vascular lake during transarterial chemoembolization with CalliSpheres drug-eluting beads (DEBs) for the treatment of hepatocellular carcinoma
Jian Kong, Xiongying Jiang, Yanfang Zhang, Weidong Wang, Yong Li, Xinying Shen, Jianxi Guo, Hongliang Sun, Dong Chen, Yaoting Chen, Linfeng Xu
Hypoxia induces tumor cell growth and angiogenesis in non-small cell lung carcinoma via the Akt-PDK1-HIF1α-YKL-40 pathway
Yushan Miao, Wei Wang, Yaping Dong, Jiaxun Hu, Kunchen Wei, Shuo Yang, Xueli Lai, Hao Tang
Methylation of PLIN5 is a crucial biomarker and is involved in ovarian cancer development
Yujie Zhao, Dong Xu, Ying Wan, Qinghua Xi
miR-28-5p inhibits carcinogenesis in colon cancer cells and is necessary for erastin-induced ferroptosis
Jin-Cui Hu, Ting-Pei Zhu, Yu-Chang Gui, Zhi-Biao Tan, Ru-Qiong Wei, Bang-Li Hu, Jian-Wen Xu

Brief Report

Metformin up-regulated miR-107 expression and enhanced the inhibitory effect of miR-107 on gastric cancer growth
Yongyi Chen, Wangang Gong, Yun Zhou, Runping Fan, Yuchen Wu, Wangwei Pei, Sufang Sun, Xiaohong Xu, Huifen Jiang
Identification of an individualized autophagy prognostic index in clear cell renal cell carcinoma patients
Yi Jin, Feng Li, Peiyuan Guo, Keqin Dong, Peng Guo, Haoyuan Wang, Yujia Chen, Zhiyu Wang

Research Highlights

Optimization of internal reference genes for qPCR in human pancreatic cancer research
Wan-Li Ge, Guo-Dong Shi, Xu-Min Huang, Qing-Qing Zong, Qun Chen, Ling-Dong Meng, Yi Miao, Jing-Jing Zhang, Kui-Rong Jiang

Case Report

Exploration of the genomic landscape of a long-term surviving stage III colorectal cancer patient identifies recurrent and rare mutations: a case report
Olugbenga Emmanuel Ajayi, Weiqiang Yu, Qiqi Rong, Longlong Li, Qing-Fa Wu, Kongwang Hu
Neurological paraneoplastic syndrome caused by small cell lung cancer: a case report
Wenxing Yan, Xinyu Wang, Ying Wang, Linlin Liu
Long-term survival of an unresectable upper thoracic esophageal squamous cell carcinoma with severe dysphagia following nasogastric tube feeding and camrelizumab-containing therapy: a case report
Tingting Wang, Rong Wang, Lianke Liu
Analysis of a pedigree of Peutz-Jeghers syndrome and RET proto-oncogene mutation: one case report and literature review
Ling-Lin Tian, Jun-Zhi Guo, Yun-Qin Yin, Xiao-Hong Dang, Li-Juan Huo
Pazopanib as salvage therapy in metastatic renal cell carcinoma with hypercalcemic crisis and renal insufficiency: a case report and literature review
Ying Chen, Xiaoming Ling, Wencui Kong, Shuiliang Wang, Zongyang Yu
Rectal metastasis from a previously resected carcinoma of the pancreas: a case report
Jing Sun, Xiao Zhang, He Huang, Yi Zhang, Kai Wang, Shiyun Cui
Extrapancreatic solid pseudopapillary neoplasm: report of a unique case of primary posterior mediastinum origin and review of the literature
Dong-Liang Lin, Hong Li, Tian-Jiao Jiang, Jie Wu, Han Zhao, Sha-Sha Hu, Yu-Jun Li
Neo-adjuvant chemotherapy followed by radical resection for primary borderline resectable unicentric Castleman disease: a case report
Hongkai Zhuang, Zuyi Ma, Yanxia Wu, Zi Yin, Zhixiang Jian, Chuanzhao Zhang, Baohua Hou
Sclerosing thymoma: a case report and literature review
Lin Yang, Qiang Zeng, Xiaomeng Du, Weihua Li, Li Liu, Xin Wang, Yinglei Zhou, Jianming Ying, Qinfu Feng
Hereditary multiple exostoses complicated with lung cancer with cough as the first symptom: a case report
Xinyu Jia, Ye Liu, Chaojie Wu, Zhenzhen Wu, Ningfei Ji, Mao Huang
An operated case of locally advanced thymic atypical carcinoid in anterior mediastinum: a case report
Kai Zhang, Huiguo Chen, Yonghui Wu, Xiaojun Li, Jian Zhang, Lijia Gu, Weibin Wu
A promising treatment option for refractory male primary choriocarcinoma: report of two cases
Chen Han, Ying Zhou, Jin-An Ma, Jia Liu, Yu-Na Jiang, Hai-Xia Zhang
Cerebral metastases of parathyroid carcinoma: a case report and literature review
Yanan Li, Anjun Zuo, Ling Wei, Fangjie Xin, Weiwei Fu, Peng Zhao
Postoperative diffused alveolar hemorrhage complicated by pneumonia after lung cancer surgery in a patient with liver cirrhosis: a case report and review of literatures
Xiaheng Deng, Quan Zhu, Jun Wang, Yu Luo, Changhui Ma, Xiru Chen, Jun Que, Liang Chen

Original Article on Oral Pre-cancer and Cancer

The natural history of oral mucosal lesions with both lichenoid and epithelial dysplastic features: a systematic review
A. Thirumal Raj, Shyam S. Behura, Sachin C. Sarode, Gargi S. Sarode, Kamran Habib Awan, Shankargouda Patil
Serum uric acid levels in patients with oral cancer, leukoplakia and submucous fibrosis: a cross-sectional study
Karthik D. Yadav, Bharati A. Patil, Syed Ahmed Raheel, Abdulwahab Abuderman, Shankargouda Patil, Kamis Gaballah, Omar Kujan
Assessing the potential association between Epstein-Barr virus and oral squamous cell carcinoma: a systematic review and meta- analysis
Shivaranjhany Sivakumar, Archana A. Gupta, Nik Mohd Mazuan Nik Mohd Rosdy, Annapurny Venkiteswaran, A. Thirumal Raj, Kamran Habib Awan
Histomorphometric comparative analysis between the oral mucosa of fibrous inflammatory hyperplasia and oral leukoplakia
Giselle Diniz Guimarães da Silva, Tiago Novaes Pinheiro
Effect of prosthetic rehabilitation on oral health-related quality of life of patients with head and neck cancer: a systematic review
Mir Faeq Ali Quadri, Abdul Wahab H. Alamir, Tenny John, Maryam Nayeem, Abbas Jessani, Santosh Kumar Tadakamadla
Assessing the nature of the association of human papillomavirus in oral cancer with and without known risk factors
Pravin More, Supriya Kheur, Deepali Patekar, Mohit Kheur, Archana A. Gupta, A. Thirumal Raj, Shankargouda Patil

Review Article on Oral Pre-cancer and Cancer

Impact of oral mucositis on quality of life in patients undergoing oncological treatment: a systematic review
Ali Hatem Manfi Al-Rudayni, Divya Gopinath, Mari Kannan Maharajan, Rohit Kunnath Menon
CRISPR-Cas genome editing tool: a narrow lane of cancer therapeutics with potential blockades
Devyani Bhatkar, Sachin C. Sarode, Gargi S. Sarode, Shankargouda Patil, Nilesh Kumar Sharma
Reviewing the oral carcinogenic potential of E-cigarettes using the Bradford Hill criteria of causation
A. Thirumal Raj, Govindarajan Sujatha, Jayanandan Muruganandhan, S. Satish Kumar, SK Indu Bharkavi, Saranya Varadarajan, Shankargouda Patil, Kamran Habib Awan
Does microbiome shift play a role in carcinogenesis? A systematic review
Lavanya Mallika, Dominic Augustine, Roopa S. Rao, Shankargouda Patil, Abdul Wahab H. Alamir, Kamran Habib Awan, Samudrala Venkatesiah Sowmya, Vanishri C. Haragannavar, Kavitha Prasad