Vol 9, No 10 (October 2020): Translational Cancer Research

Original Article

High concordance of programmed death-ligand 1 expression with immunohistochemistry detection between antibody clones 22C3 and E1L3N in non-small cell lung cancer biopsy samples
Wei Zhang, Ziyang Cao, Caixia Gao, Yan Huang, Chunyan Wu, Liping Zhang, Likun Hou
Development of a nomogram to predict prognosis in ovarian cancer: a SEER-based study
Huizhen Sun, Li Yan, Hainan Chen, Tao Zheng, Yi Zhang, Husheng Wang
Lymph node ratio predicts prognosis in patients with surgically resected invasive pancreatic cystic neoplasms
Can Jin, Juan Li, Chuanxin Zou, Xu Qiao, Peng Ma, Di Hu, Wenqin Li, Jun Jin, Zibo Meng, Zhiqiang Liu
Exosomal prostate-specific G-protein-coupled receptor induces osteoblast activity to promote the osteoblastic metastasis of prostate cancer
Yao Li, Quan Li, Jie Gu, Duocheng Qian, Xiaojing Qin, Dujian Li
FOXP3 expression in FOXP3+ tumor cells promotes hepatocellular cells metastasis
Henghui Zhang, Yanhui Chen, Weijia Liao, Li Wang, Xingwang Xie, Ran Fei, Xueyan Wang, Minghui Mei, Lai Wei, Hongsong Chen
Comprehensive analysis reveals novel gene signature in head and neck squamous cell carcinoma: predicting is associated with poor prognosis in patients
Yixin Sun, Quan Zhang, Lanlin Yao, Shuai Wang, Zhiming Zhang
Prolonged survival time with surgical therapy in different types of thymoma: an analysis based on Surveillance Epidemiology and End Results Database
Jinsong Li, Quan Liu, Zhikun Zheng, Shoukang Li
Effect of node status on breast cancer survival by subtype: a single-center retrospective cohort study
Weibin Lian, Fangmeng Fu, Debo Chen, Chuan Wang
Intracranial radiotherapy with or without immune checkpoint inhibition for brain metastases: a systematic review and meta-analysis
Qian He, Chi Zhang, Sheng Tang, Jiayi Li, Qinglan Ren
Novel prognostic scores based on serum ferritin/globulin ratio in patients with hepatocellular carcinoma
Wen Liu, Qunxi Chen, Minjie Mao, Runkun Han, Yijun Liu, Xueping Wang
SNP rs2240688 in CD133 gene on susceptibility and clinicopathological features of hepatocellular carcinoma
Xiaolan Pan, Lingsha Huang, Dan Mo, Yihua Liang, Zhaodong Huang, Bo Zhu, Min Fang
Analysis of the learning curve for artificial pneumothorax during an endoscopic McKeown-type resection of oesophageal carcinoma
Yanhong Lu, Rongxin Zhang
High levels of MESP1 expression in non-small cell lung cancer can facilitate cell proliferation, metastasis and suppresses cell apoptosis
Lei Wang, Chunyan Yang, Fangfang Li, Dengcai Mu, Pengzhan Ran, Hao Shen, Weiyuan Li, Jiao Ma, Jianghai Wu, Xinrui Yang, Xun Sheng, Bei Zhu, Shangyong Zheng
Different prognosis by subtype in the early mucinous breast cancer: a SEER population-based analysis
Weibin Lian, Juanjuan Zheng, Debo Chen
Expression of Narcissus pseudonarcissus lectin and mannose receptor positive macrophages predict progression and prognosis of patients with gastric cancer
Sheng-Sheng Liu, Yi Gao, Shui-Ping Yin, Lei Ye, Zi-Jian Song, Qian Liu, Song-Guo Li, Wei-Dong Du
Paris polyphylla ethanol extract induces G2/M arrest and suppresses migration and invasion in bladder cancer
Zhiyong Liu, Zhonghua Sun, Denglu Zhang, Chenchen Ma, Yuehua Jiang, Guangshang Cao, Chao Sun, Kailin Li, Dawei Xu, Jiang Liu, Shengtian Zhao
Geometric accuracy evaluation of a six-degree-of-freedom (6-DoF) couch with cone beam computed tomography (CBCT) using a phantom and correlation study of the position errors in pelvic tumor radiotherapy
Caofei Fu, Changsheng Ma, Dongping Shang, Qingtao Qiu, Huipeng Meng, Jinghao Duan, Yong Yin
Prognosis of men with high-risk prostate cancer stratified by risk factors: a population-based retrospective cohort study
Pan Song, Jiaxiang Wang, Mengxuan Shu, Xiaoyu Di, Yaxin Li, Yuxin Qing, Qiang Dong
Clinicopathological characteristics and survival outcomes of younger patients with gastric cancer: a systematic review and meta-analysis
Penghui Niu, Lulu Zhao, Rui Ling, Dongbing Zhao, Yingtai Chen
Association between BRAF mutant classification and the efficacy of pemetrexed-based chemotherapy in Chinese advanced non- small cell lung cancer patients: a multicenter retrospective study
Lei Lei, Wen-Xian Wang, You-Cai Zhu, Xing-Xiang Pu, Yong Fang, Hong Wang, Wu Zhuang, Yin-Bin Zhang, Li-Ping Wang, Chun-Wei Xu, Mei-Yu Fang
Comprehensive analysis of transcriptome data stemness indices identifies key genes for controlling cancer stem cell characteristics in gastric cancer
Xinxin Xia, Yuejun Li
The incidence and risk factors of acute radiation-induced dermatitis in gynecologic malignancies treated with intensity- modulated radiation therapy
Zhiqin Fu, Conghui Wang, Jianhong Chen, Yingchang Wang, Xiang Zhang
Detection of SHOX2 DNA methylation by methylation-specific PCR in non-small cell lung cancer
Hongxiang Feng, Weipeng Shao, Lanfang Du, Xin Qing, Zhenrong Zhang, Chaoyang Liang, Deruo Liu
Long non-coding RNA Linc00261 as a novel potential diagnostic and prognostic biomarker for gallbladder cancer
Jia-Zeng Niu, Xian-Chun Liang, Zhou-Wei Xu, Zhen-Huan Li, Ji Li, Yong Meng, Zhi-Wei Sun
Metformin suppressed tumor necrosis factor-α-induced epithelial- mesenchymal transition in prostate cancer by inactivating the NF-κB signaling pathway
Min Wang, Xiuheng Liu, Zhiyuan Chen, Hui Chen, Yifan Tan
Clinicopathological characteristics and treatment outcomes of cutaneous extranodal natural killer/T-cell lymphoma: a retrospective study in China
Xi Chen, Xiaoling Liu, Weiping Liu, Lin Wang, Liqun Zou
Assessing cumulative dose distributions in combined external beam radiotherapy and intracavitary brachytherapy for cervical cancer by treatment planning based on deformable image registration
Jing Zeng, Jie Chen, Daguang Zhang, Maobin Meng, Bailin Zhang, Pengpeng Qu, Qingsong Pang, Ping Wang
Clinicopathological characteristics and treatment outcome in obese patients with diffuse large B-cell lymphoma
Yu-Ying Wu, Jie-Yu You, Cih-En Huang, Chia-Chen Hsu, Yi-Yang Chen, Hsing-Yi Tsou, Ying-Ju Chen, Chian-Pei Li, Yi-Hua Lai, Chang-Hsien Lu, Ping-Tsung Chen, Chih-Cheng Chen
ZC3H12D is a prognostic biomarker associated with immune cell infiltration in lung adenocarcinoma
Wangang Gong, Wumin Dai, Haibin Wei, Yongyi Chen, Zhiguo Zheng
A feedback circuit of miR-34a/MDM4/p53 regulates apoptosis in chronic lymphocytic leukemia cells
Lei Cao, Yun Liu, Jin-Bo Lu, Yi Miao, Xin-Yi Du, Rong Wang, Hui Yang, Wei Xu, Jian-Yong Li, Lei Fan
Prognostic effect of systemic inflammation in patients undergoing surgery for hepatocellular carcinoma: comparison of composite ratios and cumulative scores
Xin Wu, Zhirong Sun, Yun Zhu
Comparison of local control and survival outcomes between surgical and non-surgical local therapy on pelvic Ewing’s sarcoma patients: a meta-analysis
Xianbiao Xie, Ziliang Zeng, Hao Yao, Qinglin Jin, Yiying Bian, Dongming Lv, Jian Tu, Bo Wang, Lili Wen, Jingnan Shen
MEST promotes bladder cancer cell proliferation, migration and invasion via STAT3/Twist-1-mediated EMT
Cheng Zhao, Xiheng Hu, Shiyu Tong, Miao Mo, Wei He, Long Wang, Yangle Li
Detection and prognostic value of intratumoral and peritumoral lymphangiogenesis in colorectal cancer
Yanbin Zhang, Yue Liu, Danhua Shen, Hui Zhang, Hongyan Huang, Sha Li, Jun Ren
Emodin inhibits the proliferation and migration of B16F10 cells and induces their apoptosis
Mingjie Yuan, Liang Chen, Wanchen Wang, Dengke Qin, Chuanlong Jia, Chi Liu, Heng Wang, Jingjing Zhu, Yu Guo, Yiqun Zhou, Ping Yang, Haiguang Zhao, Tianyi Liu, Bo Bi
Low level of serum high-density lipoprotein cholesterol in gastric cancer correlates with cancer progression but not survival
Jian Guo Shen, Li Dan Jin, Min Jun Dong, Lin Bo Wang, Wen He Zhao, Jun Shen
Expression of CMTM4 shows clinical significance in lung cancer
Xiaonian Zhu, Shidong Zhang, Shengkui Tan, Di Li, Xiaoyi Chen, Juan Kong, Yuanyuan Fu, Changming Wang, Li Wen
The 28-day survive for critically ill cancer patients undergoing continuous renal replacement with postoperative acute kidney injure: a retrospective study of 86 cases
Zhen-Nan Yuan, Hai-Jun Wang, Shi-Ning Qu, Chu-Lin Huang, Hao Wang, Hao Zhang, Quan-Hui Yang, Xue-Zhong Xing
Analysis of novel enzalutamide-resistant cells: upregulation of testis-specific Y-encoded protein gene promotes the expression of androgen receptor splicing variant 7
Masanao Seki, Daisuke Kajiwara, Hiroya Mizutani, Kazuhisa Minamiguchi
Collagen family genes and related genes might be associated with prognosis of patients with gastric cancer: an integrated bioinformatics analysis and experimental validation
Kongyan Weng, Yinger Huang, Hao Deng, Ruixue Wang, Shuhong Luo, Hongfeng Wu, Jialing Chen, Mingjian Long, Wenbo Hao
Effect of delta α-fetoprotein on the detection of liver cancer recurrence
Li-Yue Sun, Yuan He, Qing Liu, Fang Wang
Discovered differentially expressed lncRNA AC010973.2 can act as a diagnostic and prognostic biomarker for colon adenocarcinoma
Xinhong Liu, Caizhi Xiao, Fang Tan, Ruokun Yi, Xin Zhao
Prognostic value of immune-related genes in laryngeal squamous cell carcinoma
Weixing Liu, Chunyi Zhang, Xin Gong, Wenjing Liao, Jun Xu, Xiaowen Zhang
A comprehensive intervention on feasibility, efficacy, and safety between TAE combined with multi-applicator ablation therapy and TACE in the treatment of large hepatocellular carcinoma
Gehendra Mahara, Guiqun Chen, Qi Ge, Zhuochen Lin, Jinhua Huang, Jinxin Zhang
EDIL3 regulates gastric cancer cell migration, invasion and epithelial-mesenchymal transition via TGF-β1/XIST/miR-137 feedback loop
Li Zhang, Kai-Wen Peng, Bo Wang, Xiao-Fei Yang, Zhong-Min Zhang
High expression of forkhead box M1 (FOXM1) is a poor prognostic biomarker in lung adenocarcinoma
Hong Xiao, Zebin Jiang, Xian Fu, Yongjun Kuang, Sheng Lin, Yingmu Cai, Qiaoxin Zhang, Fuchun Zheng
The role of Prolactin/Prolactin Receptor polymorphisms and expression in breast cancer susceptibility and outcome
Doonyapat Sa-nguanraksa, Cholladda Thasripoo, Norasate Samarnthai, Tanawan Kummalue, Thanawat Thumrongtaradol, Pornchai O-charoenrat
Prognostic value of let-7 in lung cancer: systematic review and meta-analysis
Cheng Shen, Jue Li, Guowei Che
Prognostic risk factors for respiratory failure after esophagectomy
Quanguan Su, Huan Li, Honghong Yan, Wenxiao Wei, Wei Liao, Gang Ma
Comprehensive analysis of the NME gene family functions in breast cancer
Haoming Wu, Xinjian Huang, Siliang Chen, Siqi Li, Jikun Feng, Xiazi Zouxu, Zeming Xie, Xinhua Xie, Xi Wang
Screening of potential genes and transcription factors involved in post-radiation cognitive dysfunction in mice via bioinformatics
Shengjun Ji, Gang Wu, Rui Lou, Qingqing Chen, Yutian Zhao, Ke Gu, Jinming Yu, Ming Yang, Jiahao Zhu
Apatinib in treating patients with recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma who had failed prior platinum-based chemotherapy
Chang-Juan Tao, Peng Zhang, Ling Zhou, Qiao-Ying Hu, Xiao-Zhong Chen
Treatment outcomes for hepatoblastoma children with pulmonary metastasis and extrapulmonary involvement: experience of 36 cases at a single institution
Hui-Min Hu, Wei-Ling Zhang, Yi-Zhuo Wang, Yi Zhang, You Yi, Fan Li, Tian Zhi, Dong-Sheng Huang
Correlation analysis between metabolic tumor burden measured by positron emission tomography/computed tomography and the 2015 World Health Organization classification of lung adenocarcinoma, with a risk prediction model of tumor spread through air spaces
Xiao-Yi Wang, Yan-Feng Zhao, Lin Yang, Ying Liu, Yi-Kun Yang, Ning Wu
Thyroid antibody status exerts insignificant effect on lymph node metastasis of thyroid cancer
Youxing Zhou, Zhiqiang Sun, Yan Zhou, Cheng Tang, Xiaopeng Jiang, Fuliang Sun, Yi Ma, Jianfeng Cheng
The prognosis of small-sized non-small cell lung cancer with visceral pleural invasion after sublobar resection
Si Young Choi, Mi Hyoung Moon, Youngkyu Moon
Identification and validation of potential novel prognostic biomarkers for patients with glioma based on a gene co-expression network
Yan-Wei Jiang, Rui Wang, Yuan-Dong Zhuang, Chun-Mei Chen
The clinical significance of RET gene fusion among Chinese patients with lung cancer
Puyuan Xing, Nong Yang, Xue Hu, Yuxin Mu, Shouzheng Wang, Yiying Guo, Xuezhi Hao, Xingsheng Hu, Xinwei Zhang, Junling Li
Ultrasonographic evaluation of extracapsular vascular invasion for subcapsular nodules of the thyroid
Minghang Lin, Yiming Su, Yinan Huang, Huihao Zhang, Jinshu Zeng, Yong Zhuang, Xiaojian Ye, Shuqiang Chen
ZIP7 (SLC39A7) expression in colorectal cancer and its correlation with clinical prognosis
Yang Luo, Yicheng Shen, Zhong Ju, Zhi Zhang
Analysis of the expression of plasma omentin-1 level in colorectal cancer and its correlation with prognosis
Zhangdong Feng, Haitao Sun, Peng Liu, Wei Shi, Wei Han, Lifeng Ma
Comprehensively investigating the expression levels and the prognostic role of transforming growth factor beta-induced (TGFBI) in glioblastoma multiforme
Jun Yin, Jin-Song Liu, Mei Feng, Jiao-Ming Li, Shun Lu, Mu Yang, Bang-Rong Cao, Jin-Yi Lang, Xiao-Dong Zhu

Editorial on Urothelial Carcinoma1

Current status of the focused series “Urothelial Carcinoma”
Hyeong Dong Yuk, Hyung Suk Kim, Ja Hyeon Ku

Review Articles on Urothelial Carcinoma1

Role of immunotherapy in Bacillus Calmette-Guérin unresponsive: non-muscle invasive bladder cancer
Jungyo Suh, Sangjun Yoo
Perioperative immunotherapy in muscle-invasive bladder cancer
Hyung Ho Lee, Won Sik Ham
Review of non-invasive urinary biomarkers in bladder cancer
Hyung-Ho Lee, Sung Han Kim
Variant histology in bladder cancer: diagnostic and clinical implications
Anna J. Black, Peter C. Black
Neoadjuvant chemotherapy for upper tract urothelial carcinoma
Do Kyung Kim, Kang Su Cho
Current perspectives on novel systemic therapeutic agents beyond immune checkpoint inhibition in metastatic urothelial carcinoma
Hoon Choi, Jae Young Park, Jae Hyun Bae, Bum Sik Tae
Nephron-sparing approaches in the management of upper tract urothelial carcinoma: indications and clinical outcomes
Young Hwii Ko
The prognostic role of steroid hormone receptor signaling pathways in urothelial carcinoma
Yujiro Nagata, Hiroshi Miyamoto
The therapeutic and prognostic implications of molecular biomarkers in urothelial carcinoma
Ho Won Kang, Wun-Jae Kim, Seok Joong Yun

Disclosure:

1. The series “Urothelial Carcinoma” was commissioned by the editorial office, Translational Cancer Research without any sponsorship or funding. Ja Hyeon Ku and Hyung Suk Kim served as the unpaid Guest Editors for the series.