Vol 10, No 1 (January 2021): Translational Cancer Research

Original Article

Clinical value of energy spectrum curves of dual-energy computer tomography may help to predict pathological grading of gastric adenocarcinoma
Zhihua Lu, Suying Wu, Chuan Yan, Jianwei Chen, Yueming Li
Involvement of DNA methyltransferase 1 (DNMT1) and multidrug resistance-associated proteins in 2-methoxyestradiol-induced cytotoxicity in EC109/Taxol cells
Qingqing Yang, Xiaojing Guo, Yue Xu, Chang Duan, Haofan Wang, Quanling Feng, Nan Zhang
The construction and validation of the model for predicting the incidence and prognosis of brain metastasis in lung cancer patients
Chunjian Zuo, Guanchu Liu, Ye Bai, Jie Tian, Huanwen Chen
The value of pulmonary nodule diameter and consolidation/tumor rate in the prediction of lymph node metastasis in early-stage (cT1N0M0) lung adenocarcinoma
Weipeng Shao, Zhaohua Zhang, Zhan Liu, Zhenrong Zhang, Hongliang Sun, Xiaowei Wang, Hongxiang Feng, Chaoyang Liang, Deruo Liu
Identification of a novel circRNA, hsa_circ_0065898, that regulates tumor growth in cervical squamous cell carcinoma
Ni Li, Jie Liu, Xiaohui Deng
MicroRNA-133b expression inversely correlates with MET and can serve as an optimum predictive biomarker for patients of colorectal cancer
Biao Xie, Ni Gong, Yihang Guo, Gui Hu
CD276 (B7H3) improve cancer stem cells formation in cervical carcinoma cell lines
Jianfeng Shi, Haishan Zhao, Huan Lian, Linnan Ke, Lei Zhao, Chunren Wang, Qianqian Han
Transcriptome Sequencing reveals the expressed profiles of mRNA and ncRNAs and regulate network via ceRNA mediated molecular mechanism of lung adenocarcinoma bone metastasis in Xuanwei
Lei Han, Zhihong Yao, Lin Xie, Dongqi Li, Cao Wang, Yihao Yang, Jifei Yang, Zeyong Huang, Kecheng Li, Ya Zhang, Lijuan Ye, Zunxian Tan, Yan Liu, Qiuyun Chen, Tiying Wang, Zuozhang Yang
Prognostic value of CEA and CA19-9 in patients with local advanced rectal cancer receiving neoadjuvant chemoradiotherapy, radical surgery and postoperative chemotherapy
Jingjing Shan, Benxing Gu, Liming Shi, Xuanxuan Wang, Wenyuan Ye, Weiwen Zhou, Xiaonan Sun
The role of Livin expression in the clinicopathological features and prognosis of lung cancer: a meta-analysis
Min Fei, Yingquan Luo, Jian Zhou, Qian Yan
Clinical characteristics of primary hepatic angiosarcoma outcomes: a SEER database analysis
Dong Zeng, Xianghua Zeng, Jun Duan, Diangang Chen, Bo Zhu
Identification of six hub genes and analysis of their correlation with drug sensitivity in acute myeloid leukemia through bioinformatics
Daxia Cai, Jiajian Liang, Xing-Dong Cai, Ying Yang, Gexiu Liu, Fenling Zhou, Dongmei He
Identification of potential biomarkers and available drugs for oral squamous cell carcinoma
Zhijun Zhang, Fei Bi, Zhuang Zhang, Weidong Tian, Weihua Guo
Clinicopathological characteristics of peripheral clinical stage IA lung adenocarcinoma with high Ki-67 expression
Zhan Liu, Hongxiang Feng, Shanwu Ma, Weipeng Shao, Jun Zhang, Zhaohua Zhang, Hongliang Sun, Xinlei Gu, Zhenrong Zhang, Deruo Liu
Predictive value of microvessel features for the clinical response to neoadjuvant chemotherapy in cervical squamous carcinoma and the associations with prognosis
Weili Li, Cong Liang, Ping Liu, Yingying Qi, Hong Shen, Mingwei Li, Chunlin Chen
A bioinformatics analysis to evaluate the prognostic value of stemness-related genes in gastric cancer
Yu-Jie Lu, Lian Lian, Xiao-Ming Shen, Ying Li, Sheng-Jun Ji, Wen-Jie Wang, Yi Yang, Ying Wang, Wei-Ming Duan
Assessing efficacy and safety of stereotactic body radiation therapy for oligometastatic non-small cell lung cancer with epidermal growth factor receptor (EGFR) wild type
Xiaolong Hu, Hongqi Li, Hefei Liu, Zhifei Liu, Tingyi Xia, Jianchun Zhang, Yingjie Wang
A novel guiding tube modified from a Foley catheter for endostapling during robot-assisted pulmonary resection
Fuqiang Wang, Hanlu Zhang, Yu Zheng, Yun Wang
The knowledge, attitude and practice of hospital pharmacists on the safety issues of antitumor agents for the patients discharged in China
Xiuli Xu, Yuhui Yang, Qianqian Fan, Zhu Zhu
Co-expression of VEGF-C and survivin predicts poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma
Yun-Zhu Zeng, Yong-Qu Zhang, Xue-Qiong Lin, Jiong-Yu Chen, Fan Zhang, Jian-Ling Zhu, Xiao-Long Wei
Gain of GAS5 reveals worse prognosis in kidney renal clear cell carcinoma and liver hepatocellular carcinoma from the Cancer Genome Atlas dataset
Jingjing Li, Yan Li, Xiaoshun He, Qiang Zhao
EGFR mutation is positively correlated with C-Met protein expression: a study of 446 resected lung adenocarcinoma
Huizi Lei, Li Liu, Jiacong Wei, Yutao Liu, Yun Ling, Xin Wang, Lei Guo, Weihua Li, Jianming Ying, Lin Yang
Prognostic value of combined pretreatment fibrinogen and neutrophil-lymphocyte ratio in digestive system cancers: a meta-analysis of 17 retrospective studies
Rongqiang Liu, Tianxing Dai, Shiyang Zheng, Mingbin Deng, Guozhen Lin, Yuanda Bao, Zhihua Guo, Guoying Wang
A bibliometric analysis on studies of nanomedicine applications in head and neck squamous cell carcinoma
Xiaolan Gao, Shizhe Wang, Zhuowei Tian, Yunteng Wu, Wei Liu
KCTD12 is a prognostic marker of breast cancer and correlates with tumor immune cell infiltration
Zhi Wang, Di Wu, Menglu Dong, Yu Xia, Tao Xu
Microarray analysis of miRNA based on the regional lymph node metastasis status of esophageal squamous cell carcinoma
Ying Xu, Dianshui Sun, Xiaodong Zhang, Jie Liu, Jihua Wang, Qianqian Cao, Yongjing Wang, Likuan Hu
Circulating tumor cells and neutrophil-lymphocyte ratio are predictive markers for metastatic colorectal cancer patients
Heming Li, Qiuge Liu, Shanshan Liang, Ping Yao, Jinyan Lv, Gang Wang, Rongbin Tang, Tong Zhao, Jiaoyang Li, Lu Xu, Lianli Ma, Ruoyu Wang
Comprehensive analysis reveals GRP94 is associated with worse prognosis of breast cancer
Ting Wang, Lei Yang, Chunxiao Li, Jinsong Wang, Jingyao Zhang, Yantong Zhou, Fangzhou Sun, Haijuan Wang, Fei Ma, Haili Qian
Geographic heterogeneity in the outcomes of patients receiving immune checkpoint inhibitors for advanced solid tumors: a meta- analysis
Manyu Li, Jiannan Yao, Huiyun Zhang, Yang Ge, Guangyu An
Effects of IFN-γ on the proliferation of 32D cells expressing Akt after IRF-1 gene silencing
Ying Lin, Rongdong Zhang, Shenghua Jiang, Wei Lu, Zenghua Lin, Hong Liu
miR-30c-5p inhibits glioma proliferation and invasion via targeting Bcl2
Li-Qun Yuan, Tan Zhang, Liang Xu, Hui Han, Shi-Hai Liu
SAV1, regulated by HERC4, inhibits the proliferation, migration, and invasion of hepatocellular carcinoma
Fang Huang, Xujie Tang, Tao Sun, Gangyi Wang, Qingjing Ru, Yi Zheng
Extended field or pelvic intensity-modulated radiotherapy with concurrent cisplatin chemotherapy for the treatment of post-surgery multiple pelvic lymph node metastases in cervical cancer patients: a randomized, multi-center phase II clinical trial
Weiming Luo, Yunhai Li, Guihao Ke, Xiaohua Wu, Xiao Huang
Radiation induces epithelial to mesenchymal transition via upregulation of PD-L1 in nasopharyngeal carcinoma cell
Heming Li, Zhi Wang, Shanshan Liang, Qiuge Liu, Piao Wang, Longyu Cai, Ruoyu Wang
Highly expressed IFITM10 is associated with early diagnosis and T stage of gastric cancer
Yuanda Liu, Jingjing Liu, Zhenwei Tian, Zhaoyu Zhang, Tong Liu, Chao Chen, Xiaohuan Tang, Jiaming Zhu
Novel long noncoding RNA (lncRNA) panel as biomarkers for prognosis in lung squamous cell carcinoma via competitive endogenous RNA (ceRNA) network analysis
Tao Zhang, Lei Deng, Ying Ji, Guowei Cheng, Dan Su, Bin Qiu
Correlation between the overexpression of epidermal growth factor receptor and pathological features of gastric cancer: a meta-analysis
Fan Cui, Xi Zhang
Decrease in radiation therapy rates in patients with stage I seminoma: a population-based study
Shi Jia, Jingping Qiu
Determining the effect of ellagic acid on the proliferation and migration of pancreatic cancer cell lines
Ji Yoon Kim, Yun Ju Choi, Ha-Jeong Kim
Periostin is a novel histological biomarker for the diagnosis of chondroid tumor
Dough Kim, Ji Yun Jeong, Man-Hoon Han, Jongmin Chae, Ilhyung Park, Jongphil Yoon, Heesoo Kyung, Ha-Jeong Kim, Wonju Jeong
Gene expression profile of THZ1-treated nasopharyngeal carcinoma cell lines indicates its involvement in the inhibition of the cell cycle
Lijuan Gao, Shuang Xia, Kunyi Zhang, Chengguang Lin, Xuyu He, Ying Zhang
Acetylation may strengthen the antitumor activity of low molecular heparin
Ying Liang, Yuanyuan Wang, Guowen Wang, Ansheng Wang, Kangwu Wang, Guixin Duan
Identification of CDK1 as a candidate marker in cutaneous squamous cell carcinoma by integrated bioinformatics analysis
Si Qin, Yu Yang, Hao-Bin Zhang, Xiao-Huan Zheng, Hua-Run Li, Ju Wen
Real-time and accuracy of rapid on-site cytological evaluation of lung cancer
Zhongqin Huang, Dongchun Zhuang, Airan Feng, Ling Ye, Lingling Hong
The embryonic stem cell microenvironment inhibits mouse glioma cell proliferation by regulating the PI3K/AKT pathway
Xiongjun He, Jiahui Liu, Xiaoran Wang, Tengfei Liu, Liu Yang, Chaoyang Li, Chenjie Wang, Ying Liu, Xuan Sang, Zhichong Wang, Xiaohe Lu
Simultaneous high PD-L1 and low VEGFR2 expression is associated with better overall survival in rectal cancer
Yun Ding, Yuanyuan Fu, Wei Wei, Weibin Huang, Zhuojun Zheng, Dachuan Zhang, Jiajia He, Xiao Zheng, Qi Wang, Yingting Liu, Wendong Gu, Jingting Jiang
The use of trastuzumab affected by health insurance policy in Jiangsu Province of China
Yiqin Xia, Mingjie Zheng, Xiang Zhan, Ying Liu, Susheng Cao, Qing Shao, Dong Meng, Liyan Jin, Lingyun Xu, Tongbo Yi, Hui Xie, Shui Wang
Effects of HOX transcript antisense intergenic RNA on the metastasis, epithelial-mesenchymal transition, and Notch signaling pathway in tongue cancer
Yang Zhang, Gaowa Aodeng, Pan Liu, Weipeng Su, Huarong Zhao