Vol 11, No 10 (October 27, 2022): Translational Cancer Research

Original Article

Fluorescence in situ hybridization (FISH) to predict the efficacy of Bacillus Calmette-Guérin perfusion in bladder cancer
Chunjin Ke, Zhenghao Liu, Junyu Zhu, Xing Zeng, Zhiquan Hu, Chunguang Yang
Is it justified to assess the resectability of pancreatic cancer combined with biological and conditional factors?
Bingying Huang, Hao Geng, Yun Jin, Xiaoxiao Zhang, Hai Qian, Dan Ye, Jinhong Wu, Huanbing Zhu, Yuanquan Yu, Donger Zhou, Jiangtao Li
The prognostic value and mechanisms of centromere protein M in patients with lung adenocarcinoma
Ning Qi, Yuxu Niu, Zheng Li, Li Xiao, Dongfang Tang, Wen Gao
LPCAT3 is a potential prognostic biomarker and may be correlated with immune infiltration and ferroptosis in acute myeloid leukemia: a pan-cancer analysis
Peng Ke, Xiebing Bao, Chenxi Liu, Biqi Zhou, Mengjia Huo, Yanxin Chen, Xing Wang, Depei Wu, Xiao Ma, Dan Liu, Suning Chen
Characteristics of toxicity occurrence patterns in concurrent chemoradiotherapy after induction chemotherapy for patients with locally advanced non-small cell lung cancer: a pooled analysis based on individual patient data of CALGB/Alliance trials
Lexie Zidanyue Yang, Qihua He, Jianrong Zhang, Apar Kishor Ganti, Thomas E. Stinchcombe, Herbert Pang, Xiaofei Wang
Sociodemographic and clinical characteristics associated with never-smoking status in patients with lung cancer: findings from a large integrated health system
Kian C. Banks, Eric T. Sumner, Amy Alabaster, Diana S. Hsu, Charles P. Quesenberry Jr, Lori C. Sakoda, Jeffrey B. Velotta
Surgical treatment of intermediate to high grade thymic neuroendocrine neoplasms: case series of five patients and literature review
Chuan Huang, Yao-Guang Sun, Qing-Jun Wu, Chao Ma, Peng Jiao, Yong-Zhong Wang, Wen Huang, Wen-Xin Tian, Han-Bo Yu, Dong-Hang Li, Hong-Feng Tong
Identification of candidate hub genes correlated with the pathogenesis, diagnosis, and prognosis of prostate cancer by integrated bioinformatics analysis
Tianyi Wei, Yulai Liang, Claire Anderson, Ming Zhang, Naishuo Zhu, Jun Xie
Expression of NMU, PPBP and GNG4 in colon cancer and their influences on prognosis
Danyu Chen, Zhen Ye, Zhenxian Lew, Simin Luo, Zhong Yu, Ying Lin
Treatment decisions of bladder cancer in patients older than 85 years: a SEER-based analysis 2011–2015
Jun Zhu, Xin Ye, Liqun Zhou, Zhisong He, Jie Jin, Wei Yu
The prognostic role of fatty acid metabolism-related genes in patients with gastric cancer
Wei Xu, He Ding, Man Zhang, Lu Liu, Minyue Yin, Zhen Weng, Chunfang Xu
Prognostic impact of mitofusin 2 expression in colon cancer
Xiaofei Cheng, Yanqing Li, Fanlong Liu
Development and validation of a combined ferroptosis and immune prognostic signature for lung adenocarcinoma
Han Li, You Ge, Gaoqiang Fei, Zemin Wang, Shuai Wang, Pingmin Wei
High expression of CD73 contributes to poor prognosis of clear-cell renal cell carcinoma by promoting cell proliferation and migration
Yihong Zhou, Dong Jiang, Xi Chu, Minbo Yan, Hao Qi, Xiang Wu, Yuxin Tang, Yingbo Dai
The diagnostic performance of contrast-enhanced ultrasound versus contrast-enhanced computed tomography for pancreatic carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Xiaoyi Yan, Ke Lv, Mengsu Xiao, Li Tan, Yang Gui, Jing Zhang, Xueqi Chen, Wanying Jia, Jinglin Li
Identification of prognostic miRNA-mRNA regulatory network in the progression of HCV-associated cirrhosis to hepatocellular carcinoma
Liping Han, Xuemei Jia, Weinire Abuduwaili, Dongping Li, He Chen, Qiuyu Jiang, She Chen, Si Zhang, Rong Xia, Ruyi Xue
Clinical features and prognostic factors of esophageal signet ring cell carcinoma: construction and validation of a model based on the SEER database
Rongrong Xie, Guangrong Lu, Lili Li
MAN2A1 predicts prognosis and progression through cancer-related pathways in colorectal cancer
Yangzi Wang, Jianmin Zhao, Guoxiang Fu, Caixia Sheng, Jia Zhu, Tingting Zhong, Fang Yang, Zhinong Jiang
Bidirectional regulation between tumor cell-intrinsic PD-L1 and TGF-β1 in epithelial-to-mesenchymal transition in melanoma
Zhen Li, Fengdi Wang, Jianzhong Dang, Fanjun Cheng, Fang Zheng
Novel insight on predicting prognosis of gastric cancer based on inflammation
Zhizhan Ni, Jiuqiang Zhang, Chenshen Huang, Huahao Xie, Bujun Ge, Qi Huang
Development and validation of a novel ubiquitination-related gene prognostic signature based on tumor microenvironment for colon cancer
Baoyi Huang, Weiping Deng, Pengfei Chen, Qiuxian Mao, Hao Chen, Zewei Zhuo, Zena Huang, Kequan Chen, Jiayu Huang, Yujun Luo
Comparison of mediastinal and non-mediastinal neuroblastoma and ganglioneuroblastoma associated with opsoclonus-myoclonus syndrome: a systematic review and meta-analysis
Siqi Xie, Chenghao Bai, Kai Li, Kuiran Dong, Wei Yao
A simple-to-use nomogram for predicting the risk of radiation pneumonitis in patients with thoracic segment esophageal squamous cell carcinoma
Ting Qiu, Yuxia Deng, Haochun Guo, Haijun Zhang
Mass size is a major predictor of hypertensive attack during surgery in patients with paraganglioma of retroperitoneum
Ji Hyung Yoon, Chang Ryul Park, Myeong Chan Park, Chongsok Chae, Kyung Hyun Moon, Taekmin Kwon, Sang Hyeon Cheon, Seong Cheol Kim, Young Min Kim, So Yun Choi, Ki Soo Lee, Tae Hyo Kim, Sungchan Park
Effects of enhanced hygiene measures on severe diarrhea and anastomotic leak after colorectal cancer surgery: the experience of a tertiary referral hospital in China
Yi Zhang, Weinan Liu, Guangjian Wang, Ying Cheng, Lina Shi, Ling Wang, Xiaoyan Shi, Na Zhao, Weina Wu, Wenhong Hou, Jing Zhang, Wei Sun, Xihua Wang, Long Cheng, Yi Xiao, Guole Lin, Bin Wu
Study on the value of multi-dimensional conformal radiotherapy and functional imaging in tumor bioimaging
Dabei Huang, Lan He, Minchao Xiong, Qing Sun
FAM83D promotes the proliferation and migration of hepatocellular carcinoma cells by inhibiting the FBXW7/MCL1 pathway
Jiao Nie, Lin Lu, Chao Du, Xiaozhong Gao
miR-137 represses migration and cell motility by targeting COX-2 in non-small cell lung cancer
Yutu Luo, Suwei Hu, Fang Wang, Junjun Yang, Daohui Gong, Wenjing Xu, Xingxiang Xu, Lingfeng Min
Exploration and validation of hub genes in lung adenocarcinoma based on bioinformatics analysis
Changyi Zeng, You Zhou, Wanqing Ye, Zihan Fang, Ke Wang
The mechanism study of Eag1 potassium channel in gastric cancer
Shan Gao, Wei Wang, Wanqing Ye, Ke Wang
Identification of novel prognostic biomarkers for osteosarcoma: a bioinformatics analysis of differentially expressed genes in the mesenchymal stem cells from single-cell sequencing data set
Haoli Jiang, Haoyuan Du, Yingnan Liu, Xiao Tian, Jinquan Xia, Shucai Yang

Review Article

Utilization of model-agnostic explainable artificial intelligence frameworks in oncology: a narrative review
Colton Ladbury, Reza Zarinshenas, Hemal Semwal, Andrew Tam, Nagarajan Vaidehi, Andrei S. Rodin, An Liu, Scott Glaser, Ravi Salgia, Arya Amini
State of the art and new perspectives in surgical treatment of lung cancer: a narrative review
Francesco Petrella, Stefania Rizzo, Monica Casiraghi, Claudia Bardoni, Shehab Mohamed, Valeria Musso, Emanuele Simonini, Lorenzo Spaggiari

Case Report

Anlotinib combined with temozolomide for the treatment of patients with diffuse midline glioma: a case report and literature review
Yiping Feng, Qingsheng Xu, Minwei Fang, Chi Hu
Neoadjuvant chemotherapy followed by radical vulvectomy for adenoid cystic carcinoma of Bartholin’s gland: a case report
Yuewen Gao, Hongqi Li, Changzhong Li
A case report of pulmonary combined small cell carcinoma with enteric adenocarcinoma
Shouguang Wang, Ye Tan, Ling Li, Yaxuan Zhang, Chuang Liu, Pengyao Du, Fanfan Meng, Bo Li
Efficacy of osimertinib in a metastatic lung adenocarcinoma patient harboring somatic EGFR delL747_S752 and germline BIM deletion polymorphism: a case report and literature review
Wenyu Zheng, Niu Niu, Jialong Zeng, Xianni Ke, Shi Jin
A patient with stage IIIB advanced breast cancer who is still alive 24 years after surgery: a case report and remarks on the treatment strategies
Toshihiko Yoneto, Kenichiro Hasumi, Yuzo Fujii, Nobukazu Takahashi, Natsuki Seki, Takayuki Yoshimoto, Yasutaka Takeda
Acute respiratory distress syndrome secondary to carbon dioxide gas embolism after single-port robotic-assisted perineal radical prostatectomy: a case report
Shibin Zhu, Chenhao Yu, Hui Wang, Gonghui Li
Transarterial embolization for rare spontaneous subacute intratumoral hemorrhage of hepatic hemangioma: a case report and literature review
Kefeng Jia, Weili Yin, Fang Wang, Zhongsong Gao, Yujuan Han, Mingge Li, Changlu Yu