Erratum to MiR-875-5p inhibits hepatocellular carcinoma cell proliferation and migration by repressing astrocyte elevated gene-1 (AEG-1) expression

Caixia Hu, Shichang Cui, Jiasheng Zheng, Tian Yin, Junsheng Lv, Jiang Long, Wenwen Zhang, Xun Wang, Shoupeng Sheng, Honghai Zhang, Yu Sun, Hongguang Wang, Cong Li

Abstract

Erratum to: Trans Cancer Res 2018;7:158-69