Vol 9, No 7 (July 2020): Translational Cancer Research

Original Article

Bioinformatics analysis to reveal key biomarkers for early and late hepatocellular carcinoma
Shuqiang Xi, Xin Zhao, Wenpeng Liu, Yang Wang, Jinglin Cao, Baowang Liu, Jian Dou
Comparison of whole exome sequencing in circulating tumor cells of primitive and metastatic nasopharyngeal carcinoma
Jinyuan Si, Bo Huang, Guiping Lan, Benjian Zhang, Jiazhang Wei, Zhuoxia Deng, Yiliang Li, Ying Qin, Bing Li, Yan Lu, Yongfeng Si
Comprehensive analysis reveals CTHRC1, SERPINE1, VCAN and UPK1B as the novel prognostic markers in gastric cancer
Zhipeng Zhu, Jiuhua Xu, Lulu Li, Weipeng Ye, Borong Chen, Junjie Zeng, Zhengjie Huang
The lymphocyte-to-monocyte ratio could predict the efficacy of PD-1 inhibitors in patients with advanced cancer
Li Xiao, Linlin Li, Guangyu Chen, Yong Zhang, Quanli Gao
MicroRNA-494 represses osteosarcoma development by modulating ASK-1 related apoptosis complexes
Gan Gao, Yuekui Jian
A nanomicelle with miR-34a and doxorubicin reverses the drug resistance of cisplatin in esophageal carcinoma cells by inhibiting SIRT1 signal pathway
Jun Fang, Yuezhen Wang, Zhun Wang, Tieming Xie, Fengqin Yan, Lei Wang, Jianfeng Hua, Fangzheng Wang, Zhenfu Fu, Zhimin Ye
Treatment and prognosis of primary malignant melanoma of the esophagus
Lei Cheng, Zheng-Ying Guo, Lei Lei, Wen-Xian Wang, Chun-Wei Xu, Mei-Yu Fang
Oridonin enhances the anti-tumor activity of gemcitabine towards pancreatic cancer by stimulating Bax- and Smac-dependent apoptosis
Dian-Lei Liu, He-Qi Bu, Wen-Long Wang, Hua Luo, Bo-Ning Cheng
Ulinastatin enhances autophagy against radiation-induced lung injury in mice
Guoxing Zhang, Yujun Du, Ni Sun, Yu Sun, Liying Zhang, Xiaohua Li, Xiujiang Li
Risk of colitis in immune checkpoint inhibitors and in chemotherapy/placebo for solid tumors: a systematic review and meta-analysis
Wei Wei, Yun Ding, Jiajia He, Jun Wu
Key genes involved in cell cycle arrest and DNA damage repair identified in anaplastic thyroid carcinoma using integrated bioinformatics analysis
Zhi Zhang, Zhenning Zou, Haixia Dai, Ruifang Ye, Xiaoqing Di, Rujia Li, Yanping Ha, Yanqin Sun, Siyuan Gan
Beclin-1 expression serves as an important biomarker for carcinogenesis and evolution in lung adenocarcinoma presenting as ground glass opacity
Ling Chen, Hailei Du, Fangxiu Luo, Xueyu Chen, Yong Li, Qijian Cheng
The correlation of HPV16 and HPV18 with local vaginal immunity after the treatment of cervical intraepithelial neoplasia
Lin Mu, Jing-Rui Miao, Jing-Hui Song
High expression of GNB4 predicts poor prognosis in patients with Helicobacter pylori-positive advanced gastric cancer
Jianpeng Gao, Teng Yu, Yi Xuan, Zhenglun Zhu
Establishment and application of a method of next generation sequencing of 285 genes in lung cancer based on Ion-Proton platform
Yu Chen, Xu-Chao Zhang, Wen-Qing Yan, Wei-Bang Guo, Zhi Xie, Dan-Xia Lu, Zhi-Yi Lv, Zhi-Hong Chen, Jian Su
Treatment method and prognostic factors of chondrosarcoma: based on Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database
Kun-Chi Hua, Yong-Cheng Hu
The predictive value of energy spectral CT parameters for assessing Ki-67 expression of lung cancer
Peipei Dou, Zhongxiao Liu, Lixiang Xie, Chong Meng, Chen Wang, Yingying Cui, Chunfeng Hu, Guangjun Cheng, Jyhcheng Chen, Yankai Meng, Kai Xu
The efficacy and adverse reactions of DCF and FOLFOXs regimens for patients with advanced gastric cancer in China: a meta-analysis
Minxue Chen, Yong Fan, Zhiqiang Zhao, Yuanhua Nie, Fulin Ma, Xingang Wang, Qiuya Wei, Yuebin Wang, Boxiong Kang, Yongyong Liu, Hao Chen, Chen Wang
Decreased expression of farnesoid X receptor may indicate poor prognosis in patients with colorectal cancer
Danying Zhang, Shuqiang Weng, Can Cui, Ling Dong, Xizhong Shen
Clinical value and feasibility of ISET in detecting circulating tumor cells in early breast cancer
Hanling Zeng, Jordee Selvamanee Veeramootoo, Ge Ma, Yi Jiang, Jingyi Wang, Tiansong Xia, Xiaoan Liu
Comprehensive analysis of competitive endogenous RNA network in colorectal cancer
Meng-Yi Zhang, Bin-Han Guo
Incidence, treatment, and survival analysis in esophageal neuroendocrine carcinoma population
Zhenhua Li, Jiali Hu, Pifeng Chen, Zhi Zeng
Identification of significant genes in non‐small cell lung cancer by bioinformatics analyses
Xia Ye, Qian Gao, Jie Wu, Lin Zhou, Min Tao
Screening of significant oncogenic changes in air pollution-related lung cancer in Chinese population
Madiha Kanwal, Xiaojie Ding, Weiming Lin, Yi Cao
Differential expression of microRNAs in xenografted Lewis lung carcinomas subjected to intermittent hypoxia: a next-generation sequence analysis
Xiao-Bin Zhang, Xiu-Li Lin, Xin-Yu Wu, Yi-Ming Zeng, Xiao-Yang Chen, Xiongbiao Luo, Hui-Qing Zeng
Preliminary results on anal cancer by applying intensity modulated radiotherapy and synchronous capecitabine chemotherapy simultaneously
Wei-Dong Xu, Hua-Yong Jiang, Jun-Mao Gao, Jun-Feng Du, Gang Chen, Fu-Li Zhang
NOVA1 expression is associated with clinicopathological characteristics and prognosis in patients with small cell lung cancer
Meixuan Liu, Shuangshuang Deng, Tianyu Xiao, Jinli Gao
Clinical characteristics of patients with ROS1 gene rearrangement in non-small cell lung cancer: a meta-analysis
Huanhuan Bi, Dunqiang Ren, Xiaoqian Ding, Xiaojiao Yin, Shichao Cui, Caihong Guo, Hongmei Wang
Nomograms combined with SERPINE1-related module genes predict overall and recurrence-free survival after curative resection of gastric cancer: a study based on TCGA and GEO data
Xing-Chuan Li, Song Wang, Jia-Rui Zhu, Yu-Ping Wang, Yong-Ning Zhou
SUMO1 modification of histone H4 is involved in the pathogenesis of nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma
Hongyu Li, Li Guo, Bingyu Li, Xun Li
HLA-DPB1 and Epstein-Barr virus gp42 protein jointly contribute to the development of Hodgkin lymphoma
Hongyu Li, Dan Liu, Xun Li
microRNA-132 inhibits the proliferation, migration, and invasion of ovarian cancer cells by regulating CT10 oncogenic gene homolog II-related signaling pathways
Haiyan Jiang, Min Dai, Yao Wu, Yansong Dong, Lei Qi, Qinghua Xi, Guiwen Liang

Review Article

Selective estrogen receptor modulators in the prevention of breast cancer in premenopausal women: a review
Paola Oceguera-Basurto, Antonio Topete, Antonio Oceguera-Villanueva, Jorge Rivas-Carrillo, Marco Paz-Davalos, Antonio Quintero-Ramos, Alicia Del Toro-Arreola, Adrián Daneri-Navarro