Vol 7, No 2 (April 2018): Translational Cancer Research

Original Article

Distribution of HLA-A alleles and its relation to clinical outcome in Uyghur and Han patients with advanced squamous cell cervical cancer in Xinjiang, China
Mayinuer Alifu, Xuemei Chang, Gulina Kuerban, Yaning Feng, Xuan Yao, Yanchun Peng, Yunhui Hu, Tao Dong, Ruozheng Wang
Genomic alterations across six hepatocellular carcinoma cell lines by panel-based sequencing
Yangjing Zhao, Yanhui Chen, Ying Hu, Jianghua Wang, Xingwang Xie, Gaixia He, Hongsong Chen, Qixiang Shao, Hui Zeng, Henghui Zhang
In vitro and in vivo suppression of hepatocellular carcinoma by Amorphophallus konjac tuber through regulation of survivin and bax
Lei Pan, Peifeng Chen
cMET-N375S germline mutation is associated with poor prognosis of melanoma in Chinese patients
Tian-Xiao Xu, Si-Fan Yu, Meng Ma, Jie Dai, Zhi-Hong Chi, Lu Si, Xi-Nan Sheng, Chuan-Liang Cui, Yan Kong, Jun Guo
Risks of second primary malignancies among Chinese cancer survivors at a single center during 2002–2016
Peiyuan Dong, Linan Deng, Xing Xin, Dan Luo, Zhaojun Liu, Hanying Sun, Fankai Meng
Basic characteristics and therapy regimens for colorectal squamous cell carcinoma
Jinxin Shi, Yu Sun, Peng Gao, Yongxi Song, Jingxu Sun, Xiaowan Chen, Dehao Yu, Xinger Lv, Xin Zhou, Zhenning Wang
Microwave ablation of ex vivo human undifferentiated pleomorphic sarcoma
Zhen-Jie Wu, Wei-Hua Chen, Ju-Liang He, Bin Liu, Hao Mo, Jian Guan, Xiang Lin, Zhen-Chao Yuan
The overexpression of cytochrome c oxidase subunit 6C activated by Kras mutation is related to energy metabolism in pancreatic cancer
Jigang Yang, Jun Liu, Shuxin Zhang, Yuanyuan Yang, Jianhua Gong
Prognostic values of preoperative NLR and PLR in patients with laryngeal squamous cell carcinoma
Xiu-Ping Tu, Tian Tian, Liang-Si Chen, Xiao-Ning Luo, Zhong-Ming Lu, Si-Yi Zhang, Shao-Hua Chen
Microarray screening for key genes and prognosis factors in interferon regulatory factor 1-silenced ovarian cancer SKOV-3 cells
Juan Liu, Zequn Liu, Fang Fu, Ru Li, Tingying Lei, Qiong Deng, Lushan Li, Dan Yang, Fang Wang, Can Liao
Characterization of genomic clones using circulating tumor DNA in patients with hepatocarcinoma
Yan Sun, Rui Meng, Zheng-Yu Cheng, Chen Fan, Xiao-Ming Wei, Yun Yang, Gang Wu, Karsten Kristiansen, Jun Xue
Upregulation of programmed death ligand 1 and epidermal growth factor receptor is associated with poor prognosis in gastric cancer
Wei Wei, Dachuan Zhang, Bin Xu, Jingting Jiang, Changping Wu
Prognostic factors and outcomes of osseous chondrosarcoma after surgery: the 2004–2014 Surveillance, Epidemiology, and End Results database study
Chun-Hui Chen, Dong Chen, Zhong-Ke Lin, Hui Xu, Jing-Wei Zheng, Yan Lin, Wen-Fei Ni, Xiang-Yang Wang, Hua Chen, Zhi-Guang Qiao, Ai-Min Wu
Prognostic value of LAMP1 in surgically resected esophageal squamous cell carcinoma
Wei Wang, Yujing Zhang, Yingze Xu, Xiaobei Zhang, Ming Ma, Guoan Zhang, Jian Huang
WASF3 is associated with tumour invasiveness and confers a poor prognosis in human gastric cancer
Ying Hu, Guo An, Yi-Qiang Liu, Yi-Xue Wang, Li-Jie Song, Meng Chen, Jun Zhang
Estrogen receptor β and estrogen receptor α36 predict differential outcome of patients with breast cancer
Zi-Han Sun, Ying Hu, Minghao Wang, Xu-Gang Hu, Youhong Cui, Jun Jiang
Effects of three common polymorphisms in microRNAs on lung cancer risk: a meta-analysis
Xiaoting Lv, Zhigang Cui, Zhihua Yin, Weili Yang, Hang Li, Baosen Zhou
Pharmacologically relevant concentrations of berberine transiently stimulate dihydrotestosterone-inducible androgen receptor-mediated luciferase activity in human prostate cancer cells
Ondrej Zenata, Zdenek Dvorak, Radim Vrzal
Investigation of an optimal lysis method for the study of thymus and thymoma by mass spectrometry-based proteomics
Qiangling Sun, Xin Ku, Ning Xu, Xuefei Zhang, Wei Yan, Wentao Fang
The association of interleukin-6 gene polymorphism and risk of colorectal cancer in Chinese patients
Shuwei Wang, Zhongyang Ding, Jiandong Tang, Gan Li
Dihydropyrimidine dehydrogenase overexpression correlates with potential resistance to 5-fluorouracil-based treatment in head and neck squamous cell carcinoma
Shoko Shimada, Daisuke Sano, Hiroshi Hyakusoku, Takashi Hatano, Hideaki Takahashi, Yasuhiro Isono, Kae Sawakuma, Kentaro Takada, Koji Okudela, Nobuhiko Oridate
Efficacy and safety of apatinib in patients with metastatic colorectal cancer refractory to standard therapies
Wangxia Lv, Meiqin Yuan, Yazheng Zhao, Zhong Shi, Yunshan Yang, Haijun Zhong
Primary hepatic neuroendocrine tumors: retrospective analysis of seven cases and literature review
Qichen Chen, Xiao Chen, Haizhen Lu, Hong Zhao, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Dongbing Zhao, Yihebali Chi, Zhiyu Li, Zhen Huang, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Jianqiang Cai
Upregulated GP73 expression and downregulated NLRP3 expression in liver cancer tissues correlate with patient’s survival
Yixin Mao, Huayu Yang, Lejia Sun, Yilei Mao, Xianju Qin