Vol 9, No 3 (March 2020): Translational Cancer Research

Original Article

Expression and correlation of Bmi-1, AEG-1 and FHIT in bladder transitional cell carcinoma
Wei Su, Chengwen Li, Xin Li
FoxP3 promotes lymph node metastasis in patients with papillary thyroid carcinoma complicated with Hashimoto’s thyroiditis
Rong Zeng, Yi Lyu, Heng Niu, Kunxian Yang, Xinmin Yan
Identification of lapatinib sensitivity-related genes by integrative functional module analysis
Qi-Hua Yuan, Guodong Liu, Qiuhui Hu, Jingwen Wang, Kaiming Leng
Hepatic fibrosis and short-term clinical efficacy after hepatic artery embolization for unresectable hepatocellular carcinoma using doxorubicin-eluting HepaSphere
Meng Chen, Rongde Xu, Xiaoming Chen, Qicong Mai
Prevalence, risk factors and prognostic role of anxiety and depression in surgical gastric cancer patients
Lijuan Han
Circulating tumor cells and CXCR4 in the prognosis of hepatocellular carcinoma
Tao Bai, Rongyun Mai, Jiazhou Ye, Jie Chen, Lunan Qi, Juan Tang, Meng Wei, Lianda Zhang, Zhiwei Chen, Zhihong Tang, Lequn Li, Feixiang Wu
Comprehensive analysis reveals a four-gene signature in colorectal cancer
Bin Zhao, Zheng Wan, Xiaohong Zhang, Yilin Zhao
Over-expression of HDAC8 down-regulate CDKN2A is associated with worse prognosis of esophageal squamous cell carcinoma
Effat Un Nesa, Xuan Chen, Cong Wang, Xue Chen, Yuan Wang, Yan Qu, Si Mi, Shanghai Guan, Fengxia Xiao, Yufeng Cheng
Effects of knockout of long-chain non-coding RNA LSINCT5 on proliferation, apoptosis, epithelial-mesenchymal transition, and p38MAPK pathway of pancreatic cancer PANC-1 cells
Yunlong Dai, Liguo Wu, Zhijun Zhang, Yang Ou, Junwei Huang
LncRNA XIST acts as a ceRNA sponging miR-185-5p to modulate pancreatic cancer cell proliferation via targeting CCND2
Ya-Peng Wang, Yan Huang, Tao Hou, Min Lu
Atorvastatin inhibits pancreatic cancer cells proliferation and invasion likely by suppressing neurotrophin receptor signaling
Shang Cai, Qingqing Chen, Yingying Xu, Qianfeng Zhuang, Shengjun Ji
Downregulation of hTERT contributes to ovarian cancer apoptosis and inhibits proliferation of ovarian cancer cells
Qing-An-Zi Wang, Xiaolei Liang, Yongxiu Yang
Clinical characteristics and treatments of large cell lung carcinoma: a retrospective study using SEER data
Qidong Tai, Lei Zhang, Xuefei Hu
MicroRNA-643 promotes proliferation and inhibits apoptosis of papillary thyroid carcinoma by down-regulating the cytochrome P450 family member 11B1
Hongqing Yin, Jun Shao
Survival outcomes of pancreaticoduodenectomy versus extended pancreaticoduodenectomy procedure for pancreatic head carcinoma: a propensity score matching study
Ning Pu, Sucheng Mu, Yuan Fang, Hanlin Yin, Gao Liu, Guochao Zhao, Lei Zhang, Wenchuan Wu, Wenhui Lou
Utility of circulating tumor cells in stage II colorectal cancer patients undergoing curative resection
Jun-Hui Yu, Dong Wang, Lan Jin, Jin Wang, Xiao-Mu Zhao, Guo-Cong Wu, Hong-Wei Yao, Ying-Chi Yang, Zhong-Tao Zhang
Potential of microRNA expression profile in predicting renal impairment risk in multiple myeloma patients
Daijin Ren, Yuwen Cai, Gaosi Xu
Hepatitis B virus infection specially increases risk of liver metastasis in breast cancer patients: a propensity-matched analysis
Ping Yu, Peng Liu, Na Li, Xinhua Xie, Hailin Tang, Jiali Wu, Yanan Kong, Xiaoming Xie, Feng Ye
McKeown or Ivor Lewis minimally invasive esophagectomy: a systematic review and meta-analysis
Jingpu Wang, Jingfeng Hu, Dengyan Zhu, Kankan Wang, Chunzhi Gao, Tingting Shan, Yang Yang
Three-dimensional reconstruction facilitates off-clamp laparoscopic partial nephrectomy for stage cT1b renal tumors
Xiaorong Wu, Chao Shen, Guangyu Wu, Chen Jiang, Qibo Fu, Dongming Liu, Wei Xue
Efficacy and safety of anti-angiogenesis medicines for advanced soft tissue sarcoma: a meta-analysis
Yuxuan Wang, Xiaobo Dai, Yuxi Zhu
The comprehensive investigation of transcription factor AP-2 alpha in lung adenocarcinoma
Hongli Liao, Peng Lin
miR-378a-5p improved the prognosis and suppressed the progression of hepatocellular carcinoma by targeting the VEGF pathway
Haibo Zou, Lan Yang
Metastasectomy could not improve the survival of metastatic urothelial carcinoma: evidence from a meta-analysis
Qianwei Xing, Chengjian Ji, Yi Wang, Xing Wang, Zhenjie Zhu
Analysis of lymph node metastasis in 200 patients with non-small cell lung cancer
Taobo Luo, Qixun Chen, Jian Zeng
Sorafenib sensitizes melanoma cells to vemurafenib through ferroptosis
Fengjie Tang, Shiyan Li, Daisong Liu, Jian Chen, Chaofei Han
Serum albumin levels and serum albumin-globulin ratio are associated with poor prognosis in glioblastoma
Kugeluke Yalikun, Tuerhong Tuersun, Maiaitituersun Abudula, Maijudan Tiheiran, Qiang Fu, Dilimulati Yisireyili, Qingjiu Zhou
Clinical characteristics and prognostic factors of malignant fibrous histiocytoma of bone: a SEER population-based study
Lin Qi, Chao Tu, Xiaolei Ren, Ruiqi Chen, Lu Wan, Chenghao Zhang, Zhihong Li
Risk for gastric cancer in patients with gastric atrophy: a systematic review and meta-analysis
Ziqi Sui, Jiamin Chen, Peiwei Li, Liming Shao, Jun Ye, Xinliang Lu, Jianting Cai
MTA1 is an indicator of prognosis in Chinese patients with lung adenocarcinoma
Yue Deng, Jian Yu
Initial experience of drug-eluting bead transarterial chemoembolization with CalliSpheres® microspheres in treating liver metastases patients
Guangqiang Zhang, Rui Tang, Jianjun Wu, Kai Jin, Ming Chao, Bin Li
Chemotherapy-induced thrombocytopenia and platelet transfusion in patients with diffuse large B-cell lymphoma
Rong Lu, Qiaoyan Lin, Shan Chen, Xianren Ye
ALDH1+ stem cells demonstrate more stem cell-like characteristics than CD44+/CD24–/low stem cells in different molecular subtypes of breast cancer
Jie Chen, Shiwei Liu, Yingying Su, Xiao Zhang
A nomogram to predict invasiveness in lung adenocarcinoma presenting as ground glass nodule
Nan Zhang, Jun-Feng Liu, Ya-Ning Wang, Li Yang
Retrospective study of risk factors for colorectal adenomas and non-adenomatous polyps
Guanqun Chao, Yue Zhu, Lizheng Fang
Long non-coding RNA MEG3 functions as a competing endogenous RNA of miR-93 to regulate bladder cancer progression via PI3K/AKT/mTOR pathway
Xinrong Fan, Houfeng Huang, Zhigang Ji, Quanzong Mao
The prognostic analysis of lung cancer patients with occult malignant pleural disease at thoracotomy
Shaolei Li, Xin Yang, Shanyuan Zhang, Miao Huang, Yuanyuan Ma, Yue Yang
Establishment and characterization of patient-derived primary cell lines as preclinical models for gallbladder carcinoma
Feiling Feng, Chuncui Huang, Mingjia Xiao, Huizhen Wang, Qingxiang Gao, Zishuo Chen, Xiaoya Xu, Jun Zhou, Fugen Li, Yan Li, Dadong Zhang, Yanxin Chang, Xiaoqing Jiang
A prognostic model guides surgical resection in cervical squamous cell carcinoma
Baiqiang Liang, Haibing Yu, Lianfang Huang, Haiqing Luo, Xiao Zhu
An esophagectomy Surgical Apgar Score (eSAS)-based nomogram for predicting major morbidity in patients with esophageal carcinoma
Yong Xi, Weiyu Shen, Lijie Wang, Chaoqun Yu
Ligustrazine eases lung cancer by regulating PTEN and Wnt/β-catenin pathway
Yuehua Dong, Yanjun Yang, Yulei Wei, Yongshan Gao, Weihua Jiang, Guigang Wang
Predicting miRNA targets for hepatocellular carcinoma with an integrated method
Yi-Hua Shi, Tian-Fu Wen, De-Shuang Xiao, Ling-Bo Dai, Jun Song
The relationship of EZH2 and HOXA5 with non-small cell lung carcinoma patient survival rate
Yue Li, Lina Cui, Huiyan Li, Yi Li, Xiaotong Wang, Nan Ma, Xin Zhang
miRNA-26a blocks interleukin-2-mediated migration and proliferation of non-small cell lung cancer cells via vascular cell adhesion molecule-1
Lifei Li, Di Li, Yongbiao Chen
The fatigue, sleep and physical activity in postoperative patients with pituitary adenoma: what we can do
Xin Zhao, Ting Wang, Guixiao Sheng, Yanyao Tang, Meifen Shen, Jianping Yang
Correlation analysis of multi-slice computed tomography (MSCT) findings, clinicopathological factors, and prognosis of gastric gastrointestinal stromal tumors
Dong Xu, Guang-Yan Si, Qi-Zhou He
Exogenous HMGN2 inhibits the migration and invasion of osteosarcoma cell lines
Enjie Xu, Heng Jiang, Tao Lin, Yichen Meng, Xiao Ma, Jia Yin, Jun Ma, Xuhui Zhou
LncRNA FAM66C inhibits pancreatic cancer progression by sponging miR-574-3p
Jiangang Zhu, Sheng Zhu, Qiang Yu, Yong Wu
A transcriptomic analysis of malignant transformation of human embryonic esophageal epithelial cells by HPV18 E6E7
Duo Tang, Biqi Wang, Sara Khodahemmati, Jingtao Li, Zhixiang Zhou, Jingfeng Gao, Wang Sheng, Yi Zeng
Silencing of DHX32 increases the proliferation of liver cancer cells
Min-Jing Cai, Jian-Hui Zhu, Jian-Quan He, Zhong-Ying Zhang, Xian-Ming Liang
Circulating guanylyl cyclase C (GCC) mRNA is a reliable metastatic predictor and prognostic index of colorectal cancer
Lai Jiang, Jian-Guo Feng, Gang Wang, Yu-Ping Zhu, Hai-Xing Ju, De-Chuan Li, Yong Liu
MiR-193b-5p inhibits proliferation and enhances radio-sensitivity by downregulating the AKT/mTOR signaling pathway in tongue cancer
Lipeng Jiang, Chunyan He, Xin Zhang, Yan Chen, Guang Li
Imaging features of intrahepatic bile duct adenoma in MRI
Jufeng Qin, Guofeng Zhou, Xiaohui Sheng, Beidi Liu
Comprehensive analysis of the expression of chaperonin containing TCP1 subunits (CCTs) and their influence on prognosis in hepatocellular carcinoma
Rongdang Fu, Shaotao Jiang, Zhanwen Guan, Jieyuan Li, Xiaohong Zhang, Huanwei Chen
Identification of three miRNAs signature as a prognostic biomarker in breast cancer using bioinformatics analysis
Meijie Sang, Aiying Li, Xu Wang, Can Chen, Kun Liu, Lin Bai, Ming Wu, Fei Liu, Meixiang Sang
Outcome evaluation of neoadjuvant chemotherapy in patients with stage IB2 or IIA cervical cancer: a retrospective comparative study
Wenxing Yan, Shuang Qiu, Lihui Si, Yaming Ding, Qi Zhang, Linlin Liu
CK1α-targeting inhibits primary and metastatic colorectal cancer in vitro, ex vivo, in cell-line-derived and patient-derived tumor xenograft mice models
Fupeng Ren, Jingwen Zhu, Kesang Li, Yiquan Cheng, Xiyan Zhu
The clinical and prognostic impact of aldehyde dehydrogenase 1 in non-small cell lung cancer: a meta-analysis
Jinru Xue, Yan Zhao, Qingxu Zou, Feihai Liang, Fengwu Lin
Arsenic trioxide induces gasdermin E mediated pyroptosis in astroglioma cells
Jingling Wang, Linghui Zhan, Zheng Cai, Xiaomei Liu, Junsheng Wang, Huarong Zhong, Xianwei Huang, Qinxiao Lai, Qingzhao Tan, Yibin Xiu, Daowei Yang, Xianghui Min
Effects of different treatments and other factors on the prognosis of patients with ewing sarcoma
Kunchi Hua, Yongcheng Hu
Effects of autophagy-associated genes on the prognosis for lung adenocarcinoma
Chongxiang Chen, Siliang Chen, Xiaochun Hu, Jiaojiao Wang, Tianmeng Wen, Juan Fu, Huan Li
Surgery and subsequent risk of non-small cell lung cancer recurrence: a meta-analysis of observational studies
Jia Hu, Huikai Miao, Rongzhen Li, Zhesheng Wen
A retrospective study on the clinical characteristics and radiological features of primary pulmonary lymphoma
Xiaodong Xie, Lei Zhang, Mengjie Wu, Zheng Kang, Hongwei Yan, Xiuming Zhang, Wenrong Shen, Min Dong
Prevalence and genotypes of human papilloma virus infection in CIN3 in Beijing, China
Xuan-Yu Zhao, Wei-Min Kong, Si-Meng Jiao, Dan Song, Jiao Chen, Ruo-Tian Shang
The molecular mechanism of platelet lysate promotes transformation of non-union cells into osteoblasts
Da-Miao Yu, Tao Zhang, Jian-Hui Liu, Wan-Tao Wang, Wen-Bo Wang

Case Report

Epithelioid trophoblastic tumor found on hysteroscopy
Di Zhang, Wenchao Sun, Dingheng Li, Zhifen Zhang
Treatment of hypopharyngeal carcinoma complicated with diabetic nephropathy: a case report and literature review
Wei Liu, Jin-Fu Peng, Meng-Jie Tang
Combined immune checkpoint inhibitor and chemotherapy is effective in a patient with ALK rearranged non-small cell lung cancer: a case report
Lexin Xia, Hanguang Hu, Wen Li, Huahao Shen, Yang Xia
A progressive ground-glass opacity occupied the lower left lung in a postoperative colon cancer patient, what it will be?—a case report
Xiaodong Xie, Min Dong, Wenrong Shen
Laparoscopic radical resection of gastric cancer and metachronous colon cancer—a case report
Wenbin Jiang, Qijiang Mao, Xiaoli Wu, Weihua Yu, Dingwei Chen
Giant posterior mediastinum dumbbell schwannoma: a case report
Yanhong Lu, Rongxin Zhang
A prostate cancer patient with isolated lung metastases: a case report
Li-Xin Wu, Lei Lei, You-Cai Zhu, Kai-Qi Du, Xiao-Feng Li, Hua-Fei Chen, Wen-Xian Wang, Chun-Wei Xu
Co-existence of myeloproliferative neoplasias and β-thalassemia with IVS-2-654 mutation—a case report
Cai Wu, Xuewu Zhang, Xingnong Ye, Dan Chen, Jie Jin, Jian Huang
Lung adenocarcinoma initially mimicking localized emphysema
Jiahan Cheng, Jiandong Mei, Qiang Pu, Lunxu Liu
Modified double lumen tube for a unique bronchial and carinal resection in a patient undergoing uniportal VATS for tumour: A case report
Lihua Dai, Lei Jiang, Yang Gu, Jacopo Vannucci, Xin Lv, Jiong Song
Aggressive pulmonary adenocarcinoma with new FGFR translocation and cMET mutation not responsive to crizotinib and nintedanib treatment: a case report
Martin Svaton, Tomas Vanecek, Petr Mukensnabl, Jan Baxa, Gabriela Krakorova, Jiri Blazek, Milos Pesek
A recurrence of advanced malignant sex cord tumor with annular tubules: case report
Ping Zheng, Jinhua Leng, Jinghe Lang

Editorial on Recent Developments in Benign Tracheal Stenosis1

The burden of tracheal stenosis and tracheal diseases health-care costs in the 21st century
Benoit Jacques Bibas, Paulo Francisco Guerreiro Cardoso, Konrad Hoetzenecker
Outcome reporting in laryngotracheal surgery: we need functional analysis!
Thomas Schweiger, Konrad Hoetzenecker, Walter Klepetko
Quality-of-life evaluation in patients with laryngotracheal diseases
Benoit Jacques Bibas, Paulo Francisco Guerreiro Cardoso, Helio Minamoto, Paulo Manoel Pêgo-Fernandes

Review Article on Recent Developments in Benign Tracheal Stenosis1

The role of inflammatory cytokines in the development of idiopathic subglottic stenosis
Kevin M. Motz, Alexander Gelbard
Inflammatory pathways in the pathogenesis of iatrogenic laryngotracheal stenosis: what do we know?
Ruth J. Davis, Alexander T. Hillel
The use of 3D printing model as tool for planning endoscopic treatment of benign airway stenosis
Giovanni Natale, Alfonso Reginelli, Domenico Testa, Gaetano Motta, Vincent Fang, Mario Santini, Alfonso Fiorelli
Impact of gastroesophageal reflux in the pathogenesis of tracheal stenosis
Paulo Francisco Guerreiro Cardoso, Helio Minamoto, Benoit Jacques Bibas, Paulo Manuel Pego-Fernandes
Established and innovative surgical techniques for the treatment of benign subglottic stenosis
Matthias Evermann, Thomas Schweiger, Imme Roesner, Doris-Maria Denk-Linnert, Walter Klepetko, Konrad Hoetzenecker
Functional evaluation before and after laryngo-tracheal resection
Nina Rahimi, Imme Roesner, Thomas Schweiger, Matthias Evermann, Doris-Maria Denk-Linnert, Walter Klepetko, Konrad Hoetzenecker

Brief Report on Recent Developments in Benign Tracheal Stenosis1

Databases in tracheal diseases
Michele Salati, Benoit Jacques Bibas

Disclosure:

1. The series “Recent Developments in Benign Tracheal Stenosis” was commissioned by the editorial office, Translational Cancer Research without any sponsorship or funding. Benoit Jacques Bibas, Paulo Francisco Guerreiro Cardoso and Konrad Hoetzenecker served as the unpaid Guest Editors for the series.